Karta pohledávky obsahuje záložku Přehled, v níž jsou nejdůležitější informace, které o pohledávce evidujeme (snaží se přehledně ukázat to nejdůležitější z případu). Počínaje číslem pohledávky, přes informace o dlužnících, úkolech, vymáhané částce a časovou osou konče.


Karta pohledávky má následující hlavní části:

  1. Záhlaví pohledávky
  2. Panel dlužník
  3. Pohledávka
  4. Úkoly k pohledávkám
  5. Doplňkové informace a značky
  6. Časová osa Timeline

Záhlaví pohledávky

Je lišta v horní části. Ikony nalevo s obrázky uživatelů označují funkci Vyřizuje, Zodpovídá a přístup do spisu. Uprostřed kromě čísla pohledávky s jejím názvem, obsahuje záhlaví také štítky a pod nimi jsou další záložky s podrobnějšími informacemi.


Díky štítkům můžete pohledávku snadno kategorizovat nebo použít štítek jako příznak, první štítek u pohledávky je jméno věřitele. Pod názvem spisu naleznete zbytek záložek. Ty umožňují přejít k dalším, podrobnějším částem případu. Malé číslice vedle nich zobrazují počet záznamů, čímž získáváte rychlý přehled.

Tlačítko + za poslední záložkou umožňuje schovat nebo zviditelnit ty záložky, které nemají využití v každé pohledávce. Zároveň si můžete vytvářet vlastní záložky.


Dalším tlačítkem dostupným v horní liště je Akce. Ta nabízí možnost kontaktovat subjekty skrze telefon, email, datovou zprávu, vytvořit úkol nebo dokument, zapsat úkon či vytvořit depozitum. Veškerou komunikaci budete mít připsanou k dané pohledávce.


Pokud chcete změnit údaje uvedené při založení pohledávky, použijte tlačítko s obrázkem tužky. Zobrazí se stejný formulář, kde požadované údaje změníte a potvrdíte tlačítkem Uložit. Celý případ lze také smazat tlačítkem Odstranit.Panel Dlužník

Zobrazuje rychlý přehled o subjektu a jeho kontaktních údajích. Za pozornost stojí tlačítka Info a Skiptracing , které Vám umožňují zobrazit o dlužníkovi podrobné informace z různých zdrojů a veřejně dostupných rejstříků. Podrobné ovládání je popsáno v článku věnovaném subjektu, kde se dozvíte všechny funkce a vychytávky.


Navíc můžete posílat přímo z Evolia SMS a IVRS zprávy subjektům na mobilní telefonní čísla a urychlit tak vymáhání částky!


V pohledávce nemusí být pouze dlužník, můžete přidat i jiné pozice např. Spoludlužníka, Postupníka nebo Ručitele. Tato nabídka je uvedena nad tabulkou dlužníka s názvem Přidat dalšího...


Díky možnosti přiřazení více subjektů v pohledávce se nabídka tří teček rozrostla o možnost Odebrat z případu a Upravit subjekt přímo z pohledávky. Pozor, tímto tlačítkem se neodstraňuje Dlužník, k tomu slouží druhé tlačítko! Pokud subjekt odstraníte přes úpravu, smažete údaje nejen ze pohledávky, ale také z celé databáze!


Panel Pohledávka

Zde je jednoduchý souhrn informací o vymáhaném dluhu a platbách. Nahoře je vidět kolik už bylo zaplaceno z celkové částky a stav pohledávky. Platební morálka je graf s platbami, přičemž na vodorovné ose jsou znázorněny jednotlivé měsíce, v délce 12-ti po sobě jdoucích měsíců. Pod platební morálkou se nachází informace o poslední platbě a další splátce, pokud je v poli pouze N/A o platbě neexistuje záznam.


V případě, že byl dluh uhrazen s přeplatkem, zobrazí se daný přeplatek taktéž v panelu pohledávky.

Úkoly k pohledávkám

Obsahuje seznam pouze nesplněných úkolů v pohledávce. Úkol můžete rozkliknout a zobrazit jeho detail. Nový úkol přidáte kliknutím na ikonu + v pravém horním rohu.


Image Placeholder

Doplňkové informace a značky

Pod hlavními panely jsou zobrazeny doplňkové informace. První dvě značky ( Zahájeno/Ukončeno a Vyřizuje/Zodpovídá) jsou viditelné vždy. Jejich úpravy jsou možné pomocí tužky v pravém horním rohu při najetí myší. Součástí je i možnost zadat, pomocí + Přidat značku, libovolný počet značek, nejen jednacích čísel soudu. Jejich evidence je důležitá a výhodná, protože značky jsou pak používány pro vyhledávání v Evoliu.  • Vlastní značky zadáte ručně, vyhledáním subjektu a zadáním názvu do pole Jednací číslo, u datových zpráv můžete navést značku do spisu při jejím zpracování a přiřazení ke spisu.
  • Pokud přidáváte jednací číslo od soudu, můžete využít služby InfoSoud. Evolio je s touto službou propojeno, takže je schopné Vás upozorňovat na změny skrze úkoly a také umožňuje jednoduchým kliknutím na značku odkázat uživatele přímo na oficiální stránku InfoSoudu. Vyhledávání probíhá mezi všemi agendami.
Image Placeholder

Druh značky je možné kdykoliv editovat kliknutím na symbol tužky v pravém horním rohu. Pokud je potřeba upravit číslo značky, je nutné značku smazat a znovu vytvořit.

Níže pod značkami je pole s Poznámkou. Přidat poznámku je nejjednodušší pouhým kliknutím na toto pole, ovšem je také možný zápis do formuláře při úpravě pohledávky.


Časová osa Timeline

Časová osa poskytuje jedinečný přehled o dění v případu. Obsahuje záznamy o úkonech, poště, ale například i informaci o změně splátkového kalendáře. Boxíky jsou přehledně rozděleny na strany po dnech. Na většinu záznamů můžete kliknout a otevřít jejich detail (např. zobrazit email nebo úkol).


Pomocí kolonky Vyhledat, lze najít činnost, kterou potřebujete, podle jejího předmětu. Není nutné zadávat celý název, stačí několik znaků. Vyhledávání je také možné pomocí tagů, které rozdělují aktivity do několika hlavních kategorií. Aktivní tagy, podle kterých probíhá vyhledávání jsou zobrazeny v levé části pole vyhledávání.


Image Placeholder

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?