Import pohledávek

Začneme importem pohledávek. Většina věřitelů předává pohledávky formou excelovských tabulek. Evolio proto nabízí modul Evolio Importer. V tom můžete provést efektivní a jednoduchý import pohledávek do Evolia. Jak pracovat s Importerem se dozvíte v samostatném článku.


V případě, že věřitelé předávají pohledávky ve specifických formátech, lze vytvořit zákaznický importní modul. Pokud o něj máte zájem, kontaktujte naši technickou podporu.


Nástroje aktivního vymáhání

Pohledávky už máte v Evoliu, nastal čas pro kontaktování dlužníka a vymáhání částky.


Telefonní hovory

Evolio umožňuje pořizovat záznamy příchozích i odchozích hovorů. Na kartě pohledávky, kterému operátor volal, dokáže založit záznam o hovoru. V otevřeném formuláři hovoru vybere telefonní číslo volaného s výsledkem. Z hovoru může také vypíchnout některé informace pomocí charakteristik a podrobnější informace vložit do poznámky.Pro zákazníky s vlastní telefonní ústřednou nabízí Evolio přímé propojení na příchozí a odchozí hovory. V současné době jde o integraci s open source ústřednou Asterisk. V případě zájmu lze integrovat i další ústředny.


SMS

Komunikace pomocí SMS s dlužníky má velmi dobrou účinnost. V Evoliu máte k dispozici SMS bránu. Každou zprávu můžete napsat ručně. Ale při odesílání většího množství SMS jsou velkou pomocí uživatelům šablony SMS, což jsou předem nadefinované texty, ve kterých využijete tiskové parametry.


Emaily

Samozřejmostí v dnešním světě je komunikace přes internet. Máte-li spárovanou emailovou schránku s Evoliem, ani tato komunikace nebude nejmenším problémem. Stejně jako u SMS můžete vytvářet různé šablony, šetřící Váš čas.


Co vše jste už zvládli?

Přece jen máte hodně pohledávek a může se stát, že si nejste jisti, co vše se událo a zda byl dlužník upozorněn. Proto je u každé pohledávky ve spodní části časová osa - Timeline, kde vidíte všechnu aktivitu. Jak veškerou komunikaci, tak také informace o platbách, splátkovém kalendáři, úkolech apod.


Splátkové kalendáře

Jak už jsme zmínili výše, Evolio také umí pracovat se splátkovými kalendáři. Kalendáře nabízíme ve čtyřech verzích: Generované splátky, pokud dlužník platí pravidelně nebo Individuální splátky, když nemá platební morálku. Další dva využijete především při poskytnutí půjčky: Úvěr s anuitními splátkami a Úvěr se splátkami úroku, jistina na konci. Do vytvořených kalendářů se dají automaticky párovat příchozí platby. Máte tak malý, navzájem propojený pohledávkový ekosystém.


Hromadné funkce

Dosud jsme si ukazovali části přímo v hlavní aplikaci Evolia používané při inkasním vymáhání pohledávky. Většinu věcí je ovšem možné provádět hromadně přes další program Evolio eFilters. V této aplikaci naleznete připravené sestavy, ve kterých můžete označit více pohledávek a jedním kliknutím např. odeslat SMS. Postrádáte nějakou funkci v existující sestavě nebo chcete rovnou novou sestavu? Velkou výhodou eFilters je možnost přizpůsobení sestav zákazníkovi. Pro více informací se obraťte na naši technickou podporu.

Nejčastěji používané funkce:

  • Report pro zákazníka
  • Přehledové sestavy a statistiky
  • Hromadné generování výzev
  • Hromadné zpracování EPR
  • Hromadné generování úkolů
  • Hromadné změny stavů a dalších příznaků spisů
  • Export dat do Excelu a XML

Zde jsme připravili ukázku hromadného generování výzev skrz hybridní poštu. Nemusíte se tak proklikávat jednotlivými pohledávkami, vše zvládnete na jednom místě.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?