Depozita v Evoliu umožňují evidovat advokátní úschovy, včetně podmínek, vkladů a výplat.

Depozita se nacházejí na samostatné záložce. Tu musíte nejdříve zviditelnit pomocí + za aktuálně poslední záložkou.

Založení depozitních účtů

Ještě před zahájením práce s depozity si založíte seznam depozitních účtů, na které se depozita vkládají. Stačí otevřít Nastavení a v části Spisová agenda naleznete dlaždici Depozitní účty.

Depozitní účet můžete také spárovat v nastavení banky. Příchozí platby budou poté zapsány jako vklady do depozita. Více v článku o importu plateb.

Zápis depozita

Přesuňte se zpět do spisu. Depozitum založíte tlačítkem Nové depozitum. V části Základní údaje si můžete zapsat všechny důležité údaje jako je výše depozita, jeho účel, účet na který je depozitum vloženo, níže naleznete podmínky k uvolnění. depozita.

Tip: Depozitum nemusíte zakládat vždy ze záložky Depozitum, založíte jej také přímo z přehledu spisu pomocí tlačítka Akce - Založit depozitum

Evolio také automaticky kontroluje, které účty jsou použity v aktivních depozitech a nedovolí je použít vícekrát.

V druhé části Vklady a Výplata máte chronologicky seřazeny veškeré pohyby peněžních částek, které u tohoto depozita proběhly. U vklady nebo výplaty stačí doplnit jen Částku, my doporučujeme používat také Upřesnění, v kterém můžete mít identifikaci, aby jste se v pohybech neztratili. Pro zlepšení přehlednosti při větším počtu položek mají vklady částku zelenou a výplaty oranžovou barvu.

V poslední části naleznete Poznámku. Do ní můžete zadat více podrobností o depozitu.

Po uložení se nejdůležitější informace o depozitu zobrazí i na jeho řádku.

Uvolnění depozita

V okamžiku, kdy byly splněny všechny podmínky pro uvolnění, musí být depozitum odblokováno. V detailu depozita klikněte na přepínač Stav depozita, to je od této chvíle uvolněno, dále vyplníte Uvolněno dne pro úplnou evidenci. Depozitní účet je také volný a můžete jej znovu použít.

TIP pro Vás!

Pokud používáte depozita a vyskytuje se Vám často stejný Účel a nechcete ho stále znovu vyplňovat, klikněte do tohoto pole, kde máte v menu Upravit položky. Tady si vytvoříte libovolně dlouhý seznam nejpoužívanějších účelů, které Vám bude Evolio nabízet při zakládání nových depozit.

To stejné nastavení uplatníte také pro Podmínku uvolnění.

Našli jste odpověď?