Úkony jsou jedna z nejsilnějších funkcí Evolia a by byla škoda je nevyužívat na 100 %, proto Vám ukážeme jak na to!


Založení úkonu je jednoduché, stačí kliknout na tlačítko Přidat úkon. Jako první vidíte Nový úkon. Tento úkonu je specifický v tom, že nemá předdefinovaný název, ten musíte zadat sami. Vhodná volba pro začátečníky, kteří nemají zatím uloženy všechny své úkony v kategoriích nebo pro téměř nepoužívané úkony. Níže jsou již kategorie s nastavenými úkony.


Image Placeholder

Tip: Úkon můžete přidat jednoduše také z přehledu případu pomocí tlačítka

Akce - Zapsat aktivitu/úkon

Po výběru se dostanete k samotnému formuláři. K úkonům lze přidat adresáta a ihned je odeslat, zapisovat poznámky, přiřadit soubory (s nabídkou generování) a také zadat údaje nutné k vykazování. Vykazování práce v této fázi je nejjednodušší přímo v úkonu, existují ovšem i další možnosti. To vše si teď detailně popíšeme.


Záhlaví úkonu

Jako první je ve vrchní části možné měnit spisové číslo úkonu. Takto jednoduše poznáte, které úkony zařadíte do soudního spisu. Změna se provádí najetím myši na číslo úkonu. Zobrazí se tužka, která umožňuje editaci.


Vpravo se nachází box s ikonou počítadla hodin. Slouží k zápisu práce a nákladů, věnuje se mu článek Výkaz práce v úkonu.


Jako poslední je v hlavičce úkonu Přidat adresáta. Tím učiníte z úkonu jednoduše odchozí poštu. Evolio pracuje s několika komunikačními kanály, a to: Email, Datová schránka, Obyčejná pošta a Hybridní pošta.


Tělo úkonu

Nyní se posuneme dále. Pod částí s adresáty se nacházejí pole Výsledek a Poznámka, kde uživatel zapisuje další důležité informace. Tyto informace slouží pouze k Vašim potřebám! Výsledek i poznámka jsou čitelné ze záložky Aktivity.


Nově přibyla v Evoliu možnost vytvoření vlastního pole. Jsou rozděleny na čtyři druhy podle formátu informací. Pole se zadává vždy k jednomu úkonu a můžete jich tak mít neomezené množství. Zakládají se v nastavení úkonů.


Poslední, ale neméně důležitou funkcí je přiřazení souborů. Máte na výběr: Nahrát z počítače vybere soubory z disku Vašeho počítače. Přidat z dokumentů případů otevře další okno s uloženými dokumenty v daném případu. A generovat dokumenty s tiskovými parametry.

Soubory s tiskovými parametry je nutné nejdříve uložit do systému Evolia, jinak nelze generovat dokument! A to by byla škoda, protože to je jedna z dalších skvělých funkcí Evolia. Jednotlivé úkony mohou mít dokumenty přiděleny z nastavení. V opačném případě se zobrazí seznam všech tiskových vzorů.


S přiřazenými dokumenty je možné následně provádět další úpravy dle potřeb. Soubory PDF dokážete před odesláním také podepsat certifikátem, pokud jej máte uložený v Evoliu. Ušetříme Vás tak zbytečného stahování a nahrávání dokumentů.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?