Funkce Vyřizuje, Zodpovídá a Přístup ke spisu dává uživatelům, kteří tyto pozice zastávají, práva a informace, které se ostatním uživatelům nezobrazují.

Vyřizuje - Uživatel, který se spisem aktivně pracuje a kterému se má přiřazovat pošta k vyřízení a úkoly (např. z insolvence). Na nástěnce jsou mu zobrazovány události z těchto spisů (včetně pošty).


Zodpovídá - Obvykle právník, který oficiálně vede spis a má za něj profesní zodpovědnost. Na nástěnce jsou mu také zobrazovány události z těchto spisů (včetně pošty).


Přístup ke spisu - Jedná se o omezení přístupu ke spisu. Spis je viditelný pouze vybranému uživateli, ten může vytvářet záznamy, upravovat dokumenty a odesílat poštu.


Při založení spisu

Přidělit funkce je možné již během založení nového případu, kde naleznete oddíl Základní údaje. V této fázi není pouze možné přidělit právo přístupu ke spisu.

U existujícího spisu

Po založení jde přidělit a upravovat funkce dvěma způsoby. Prvním a nejjednodušším způsobem je přes horní lištu s ikonami uživatelů. Druhý způsob je přes úpravu spisu, která se provádí přes ikonu tužky v pravém horním rohu.

Poté se zobrazí okno s oprávněními. Odpovědné osoby vybíráte kliknutím do levé části s ikonou + (profilem uživatele). Pokud chcete uživatele odebrat bez náhrady, poslouží v pravé části tlačítko s názvem funkce, kde vyberete možnost Odebrat ze spisu.

Přístup ke spisu

Zelený zámek zpřístupňuje spis všem uživatelům, kteří nemají omezená práva. Pokud si přejete, aby uživatel s omezenými právy měl do spisu přístup, přidejte ho pomocí tlačítka +.

Po překliknutí zámku na oranžový se spis zneviditelní pro všechny uživatele kromě uživatelů, kteří za spis Zodpovídají a Vyřizují. Pokud chcete spis zpřístupnit dalším uživatelům, přidejte je pomocí tlačítka +. Přidán bude automaticky uživatel upravující přístup ke spisu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?