Štítky pomáhají v rychlé orientaci, jde vlastně o doplňkové statusy spisu advokáta. Štítky má k dispozici každá karta v Evoliu. Jsou zobrazeny v pravé horní části stránky za názvem spisu.


Jaké informace štítky ponesou je pouze na uživateli. Ovšem některé štítky jsou pevně dány. U advokátního spisu je první druh případu. U pohledávek, úvěru je to jméno věřitele, kliknutím na něj se otevře jeho karta. Obchodní případy mají klienta a Obecná agenda subjekt. Ten úplně vlevo, větší než ostatní, není štítek, ale Stav spisu!


Přidávat a editovat štítky je možné přes tlačítko +Štítky. To je k dispozici pouze uživatelům s přiděleným právem.

Po kliknutí se zobrazí okno se všemi štítky. Aktivní štítky, ty které uživatel vidí, jsou podbarveny stejnou barvou jako název kategorie. Aktivace štítku je jednoduchá, stačí na něj pouze kliknout. Při importu spisů s štítky, se zabarví výchozí fialovou barvou, díky čemuž je snadné je rozeznat.

Úpravy se provádí pomocí Editovat štítky. Změny kategorií a jednotlivých štítků jsou plně v režii uživatele. V editačním režimu se změní menu následovně. U již existujících štítků se zobrazí šipka, která v menu má možnost upravit (změna názvu) nebo smazat. To stejné platí i u kategorií. Přidat nový štítek umožňuje tlačítko s plusem na konci řádku v kategorii.

Archivované štítky

Archivované štítky jsou takové, které byly smazány, ale ještě se vyskytují ve spisech. Není je tedy možné již přiřadit k spisům novým. Poté, co se odebere tento štítek i u posledního spisu, přestane se v menu zobrazovat.

Štítky u subjektu

U subjektů se štítky nastavují a fungují stejným způsobem uvedeným výše. Jediný rozdíl spočívá v následném zobrazení štítku u jména v panelu po přiřazení do případu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?