Podatelna slouží jako plnohodnotný klient pro správu pošty a ke komunikaci s okolním světem.

Do podatelny se dostanete přes hlavní menu tlačítkem Podatelna, kde začneme s prvními kroky.


Tam naleznete vlastníky s účty založenými při prvotním nastavení. Jejich následnou správu provedete v podatelně pomocí Přidat nebo upravit účet.


Po úspěšném přidání všech účtů, stáhnete zprávy do Evolia pomocí Přijmout a Odeslat.


V podatelně tak budete mít poštovní účty určenými pro práci s veškerými zprávami.

Poté už můžete s poštou začít pracovat, nejdříve zpracovat došlou poštu, ručně přiřadit uživateli k vyřízení, nebo také novou poštu založit.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?