V této části Pošty se zobrazují zprávy, které byly přiřazeny přihlášenému uživateli ke zpracování. Při otevření podatelny je právě K vyřízení nastavena jako výchozí viditelná záložka.

Image Placeholder

Poštu k vyřízení je možné rozčlenit na listinnou, datové zprávy a emaily. Aktuálně zobrazena složka je označena tučně modrým názvem s proužkem. Čísla na konci řádků značí celkový počet zpráv. Pro složku K vyřízení platí jiná pravidla, než jaká jsou ve zbytku podatelny, kde zobrazujeme číslem počet pouze nepřečtené pošty. Oddíl K vyřízení počítá celkové množství zpráv (přečtených i nepřečtených)!

Pokud přiřadíte poštu uživateli z později deaktivovaného účtu, stále se mu bude zobrazovat. Je totiž spojená s případem, předaná k vyřízení a je potřeba s ní pracovat.

Nyní se vrhneme už přímo na zprávy. Nejdříve, jak je vůbec přiřadit aby je uživatel viděl? Toto se děje při zpracování došlé pošty v hlavičce zprávy tlačítkem Přidat spis. Zpracováním se přiřadí k případu a stává se jeho součástí.

Image Placeholder

Zařazení pošty jako zprávy

Úplně základní a nejjednodušší přiřazení příchozí pošty je jako zpráva. To znamená, že má stejnou formu po celou dobu práce uživatele s ní. V Evoliu je to vždy Druh - Příchozí email x datová zpráva x pošta.

Image Placeholder

Tento druh je také vybírán jako výchozí při přiřazení zprávy. Postup přiřazení je jednoduchý, ukázku vidíte zde. Postup krok za krokem naleznete v článku Zpracování došlé pošty.

Po úspěšném přiřazení se v hlavičce zprávy vytvoří modrý tag s názvem spisu. Je možné přiřadit k jedné poště více spisů, výjimečně se takové případy najdou. Tento tag je možné rozkliknout a údaje přiřazení zkontrolovat, změnit či opravit.

Modrá hlavička obsahuje název spisu ke kterému byla pošta přiřazena, zároveň tvoří odkaz na spis. Pod ním je název Druhu, ke kterému byla zpráva zařazena. V pravém horním rohu jsou dvě ikony. Koš nabízí možnost odstranit provázání s případem, tužkou změníte přiřazený spis, ale nejdůležitější úpravy jsou uvedeny dále.

Image Placeholder

Jako první je rozvrh, v kterém můžete změnit Druh. Vlajka upravuje uživatele vyřizujícího poštu, na ní navazuje nepovinné pole s termínem Zpracovat do. Tři čáry jsou předmět převzatý z pošty, který se zobrazí v úkonu. Jako poslední jsou znázorněny přiřazené soubory, pokud existují.

Image Placeholder

Teď malá odbočka související se Zpracovat do. Evolio rozlišuje, zda datum v této kolonce již uplynulo, nebo teprve nastane. Pokud datum ještě neuplynulo, vyobrazí se v přehledu pošty a modrém tagu pouze obrys zvonečku. Při nesplnění v příslušném čase přibude vlevo na řádku náhledu pošty oranžový pruh a ikona zvonečku se vyplní barvou.

Image Placeholder

Zařazení pošty s úkonem

Druhý typ přiřazení pošty do spisu je s názvem některého z úkonů. Princip je stejný jako u zařazení pošty jako zprávy, jediný rozdíl je, že v poli Druhy vyberete jiný typ než Příchozí zpráva. Po přiřazení se původní předmět zprávy zmenší a zobrazí se výrazný zelený nápis úkonu u Druhu pošty.

Co udělat po zpracování pošty?

Po splnění všech činností stačí kliknou ve zprávě na řádek Vyřídit poštu, celý tag se v náhledu zprávy zbarví do světle šedé barvy.

Image Placeholder

Druhý způsob vyřízení je najetí myší v přehledu na zprávu. Přibude ikona fajfky, kliknutím potvrdíte změnu, čímž se zpráva označí jako vyřízená.

Vyřízená pošta nebude v sekci K vyřízení již dále zobrazována!

Image Placeholder

Veškerá vyřízená pošta má jako rozpoznávací znak v náhledu mezi ostatní poštou šedé zabarvení a bílou fajfku v zeleném kolečku.

Image Placeholder


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?