Úplně novou poštu nemusíte zakládat pouze ze spisu, i když to je nejlepší varianta. Evolio vytváří poštu také ze sekce Pošta. V této nabídce neodpovídáte nebo nepřeposíláte zprávy, to děláte z jejich detailu.

Pro vytvoření poslouží tlačítko v horní liště Pošta. Nabídne založení odchozí nebo příchozí listinné pošty a odeslání datové zprávy.

Image Placeholder

Nová příchozí listinná pošta

První je v menu Nová příchozí pošta. Zobrazí formulář, ve kterém uživatel sám doplní informace o příchozí poště. V hlavičce vyberete od koho a kdy Vám zpráva došla. Do Komu se automaticky vybere výchozí vlastník poštovního účtu, můžete jej ale změnit. Další řádek Spis, využijete až po přidání dokumentu (viz níže) a poté najdete případ ke kterému se váže.

Image Placeholder

Další část formuláře obsahuje tělo zprávy. Uživatel zde zapíše informace o zprávě, které uzná za vhodné, tak aby byla zpráva snadno identifikovatelná. Níže se nachází tlačítko Přidat dokument. Dokumenty k přiřazení jsou vybírány z počítače uživatele, je nutné k nové zprávě dokument přidat, jinak nelze zprávu uložit! Může se jednat například o naskenovanou smlouvu apod.

Jako poslední je důležité udat stav pošty, aby bylo jasné, co bude s poštou povedeno následně. Poté ji stačí uložit a zobrazí se zařazena ve složce Doručená pošta, kde s ní můžete dále pracovat.

Odchozí datová zpráva

Druhá v nabídce je datová zpráva. Už při prvním pohledu Vás Evolio upozorňuje, že musíte vybrat odesílatele. Tím může být pouze jeden z poštovních účtů, který má spárovanou datovou schránku. Dále vyberete příjemce datovky a případ. Přestože nevytváříte datovku v případu, nemusíte jednací čísla a spisové značky doplnit ručně, přidají se ze spisu samy, pokud jsou v něm zavedeny.

Ve spodní části už jen dopíšete vlastní text a přiložíte dokumenty.

Image Placeholder

Odchozí listinná pošta

Odchozí listinná pošta z důvodů evidence potřebných informací v Evoliu má více kroků. Začněte vyhledáním případu, ke kterému se váže. Otevře se okno pro výběr úkonu, následně se otevře samotný úkon. V nejjednodušší podobě stačí vybrat příjemce s fyzickou adresou, dokument a úkon odeslat.

Úkony nabízí více variant, o nich se dozvíte v článku Úkony a podatelna.

Odchozí email

Když chcete agendu vyřídit na jednom místě a nepotřebujete nebo nechcete využít provázanosti se spisem, využijte možnost odeslání emailů z Pošty.

Image Placeholder

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?