Založení zprávy z Pošty

Úplně novou poštu nemusíte zakládat pouze ze spisu. Evolio umožňuje vytvářet poštu také ze sekce Pošta i bez vazby na spis.

Kateřina Albrechtová avatar
Autor: Kateřina Albrechtová
Aktualizováno před více než týdnem

V této nabídce neodpovídáte nebo nepřeposíláte zprávy, to děláte z jejich detailu.

Pro vytvoření nové zprávy klikněte na oranžové tlačítko v horní liště + Nový. Nabídne Vám založení datové zprávy, emailu a odchozí nebo příchozí listinné pošty.

Odchozí datová zpráva

První v nabídce je datová zpráva. Začněte vybráním odesílatele, tím může být pouze jeden z poštovních účtů, který má spárovanou datovou schránku. Dále vyberete příjemce datovky. Pak už stačí jen dopsat předmět či další pomocné údaje a přiložit dokumenty.

Můžete ke zprávě vybrat i případ, ale není podmínkou pro úspěšné odeslání zprávy. Jednací čísla a spisové značky nemusíte doplňovat ručně, přidají se ze spisu samy, pokud jsou v něm zavedeny.

Odchozí email

Možnost odeslání emailů z Pošty využijte tehdy, když chcete agendu vyřídit na jednom místě a nepotřebujete nebo nechcete využít provázanosti se spisem.

Odesílatele automaticky vyplní Evolio podle přihlášeného uživatele. Následně stačí vyplnit příjemce, předmět a text emailu.

Tlačítko Kopie na konci řádku Komu umožňuje posílat kopii emailu dalším adresátům. Zároveň můžete použít šablony emailu nebo si zjednodušit psaní odpovědí pomocí AI asistentky. Obě tyto možnosti najdete na řádku vedle předmětu emailu.

Ve spodní části okna emailu najdete možnosti formátování, kde lze navolit vzhled písma i celého textu. Nejdůležitější je ve spodní části ikonka sponky, s jejíž pomocí přidáte k emailu dokumenty.

Odchozí listinná pošta

Odchozí listinná pošta z důvodů evidence potřebných informací v Evoliu má více kroků. Začněte vyhledáním případu, ke kterému se váže. Následně se zobrazí nové okno, ve kterém v nejjednodušší podobě stačí vybrat odesílatele a příjemce s fyzickou adresou. Dále můžete doplnit i předmět, přidat dokumenty nebo doplnit informace o typu doručení pošty.

Příchozí listinná pošta

V hlavičce příchozí listinné vyberete, od koho a kdy Vám zpráva došla. Do Komu se automaticky vyplní výchozí vlastník poštovního účtu, můžete jej ale změnit. Na stejném řádku lze navolit i typ doručení Vašeho dopisu. Další řádek Spis, tedy přidání případu, ke kterému se listinná pošta váže, budete moci využít až po přidání dokumentu (viz níže).

Další část formuláře obsahuje tělo zprávy. Uživatel zde zapíše informace o zprávě, které uzná za vhodné, tak aby byla zpráva snadno identifikovatelná. Níže se nachází tlačítko Přidat dokument. Dokumenty k přiřazení jsou vybírány z počítače uživatele, je nutné k nové zprávě dokument přidat, jinak nelze zprávu uložit! Může se jednat například o naskenovanou smlouvu apod.

Jako poslední je důležité udat aktuální stav pošty. Poté ji stačí uložit a zobrazí se zařazena ve složce Doručená pošta, kde s ní můžete dále pracovat.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dostali jste odpověď na svou otázku?