Pošta slouží k zobrazení přijatých a odesílání nových zpráv, tedy celkové správě komunikace s okolním světem. Svými funkcemi plnohodnotně nahrazuje poštovní klienty.

Když se ocitnete v Poště, Evolio Vám jako první ukáže zprávy, které máte určeny k vyřízení, ta je pro Vás nejdůležitější. Dále vidíte veškeré poštovní účty a zprávy v nich, ke kterým máte na základě práv přístup.

V horní části je lišta, kde je možné zakládat poštu, provádět hromadné operace a vidět celkový počet neodeslaných zpráv typu datová zpráva a email.

Podatelna se dělí na tři části. První obsahuje seznam poštovních účtů spárovaných s Evoliem. Počet a názvy poštovních účtů se odvíjí od vlastníků účtů.

V prostředním sloupci vidíte přehled veškeré pošty kterou účet, případně jeho oddíl(např. listinná pošta) obsahuje. Odeslaná pošta, K odeslání a Koncepty mají jiné zobrazení, kvůli funkčnosti.

Když si v přehledu vyberete zprávu, kterou chcete vidět, kliknutím na ni se vpravo zobrazí všechny informace, které zpráva obsahuje.

Našli jste odpověď?