Poštovní účet, respektive vlastník poštovního účtu, umožňuje seskupit jeden nebo více zdrojů pošty (emaily, datovou schránku a hybridní poštu) do jednoho celku, který uživateli usnadní přehled v poště.

Každý účet má rozdělené zprávy do následujících kategorií:

  • Doručená pošta

  • Odeslaná pošta

  • Pošta k odeslání

  • Koncepty

  • Odstraněná pošta

Tyto kategorie si ukážeme na účtu Všechna pošta, který je předem nastavený a zobrazuje poštu ze všech spárovaných vlastníků, ke kterým máte právo nahlížet. Pokud chcete zobrazit pouze poštu od vybraného vlastníka, stačí kliknout na řádek s jeho jménem nacházející se pod účtem Všechna pošta.

Doručená pošta

Doručená pošta je vždy první v pořadí. Doručenou poštu tvoří veškerá pošta, která na spárované účty přijde. Doručenou poštu je možné dále členit na listinnou, datové zprávy a emaily. Číslo na konci řádku značí počet nepřečtené pošty v dané složce.

Listinná pošta

Listinná pošta je přijímána do fyzické schránky a je zadána do systému Evolia uživatelem. Tato pošta musí obsahovat dokument, např. naskenovanou smlouvu. Novou listinnou zprávu přidáte v horní liště podatelny pomocí + Pošta.

Datové zprávy

Datové zprávy jsou přijímány pomocí spárované datové schránky. Většinou se používá pro komunikaci se státními orgány, proto je hlavička datové zprávy rozšířená o pole s údaji, které usnadňují komunikaci.

Emaily

Elektronická pošta je v Evoliu základní způsob komunikace s ostatními elektronickými systémy a službami.


Odeslaná pošta

Odeslanou poštu tvoří veškerá pošta, kterou daný uživatel odešle z Evolia. Odeslanou poštu je možné opět třídit na listinnou, datové zprávy, emaily a navíc i SMS/VOIP.


SMS/VOIP

Na rozdíl od doručené pošty, obsahuje odeslaná pošta záložku SMS/VOIP – textové zprávy a volání přes internet, které umožňuje Call centrum v Evoliu.

U odchozí listinné pošty můžete zadat výši poštovného. Při odeslání přes Hybridní poštu se poštovné doplní automaticky.

Z datových zpráv můžete stahovat doručenku a ZFO.

Image Placeholder

U hybridní pošty máte v menu stažení podacího lístku.

Image Placeholder

Práce s odlišným zobrazením poštovních složek

Odeslaná pošta a další složky mají jiné zobrazení, kvůli požadavku na jiný druh důležitých informací. Pracovat s poštou je možné v horní liště. Šedý čtvereček označí veškerou poštu. Vyhledávání pošty probíhá ve dvou řádcích.

První řádek nabízí filtrování pomocí trychtýře u každého sloupce. Po jeho rozkliknutí se zobrazí menu, ve kterém je možno vybrat požadovanou informaci k vyfiltrování. Při kliknutí na název sloupce se pošta seřadí vzestupně, nebo sestupně dle daného sloupce a uvidíte šipku vedle názvu. Tyto akce je možné provádět najednou.

Druhý řádek tvoří pole s lupou, do kterého se zadá požadovaný výraz, který pošta obsahuje na jakémkoliv místě. Toto je výchozí nastavení, při najetí na lupu lze toto nastavení změnit kliknutím na požadovaný způsob vyhledávání v menu. V některých polích může být v pravé části ikona kalendáře, pokud je potřeba vybrat datum.

Pošta k odeslání

Poštu k odeslání tvoří veškerá hotová pošta, kterou daný subjekt chce odeslat v budoucnu. V případě, že nastane chyba při pokusu o odeslání, přesune se tato pošta také zde se stavem chyba. Pošta k odeslání má stejné funkce jako Odeslaná pošta.

V horní liště je pole vážící je k této záložce. Zobrazuje počty neodeslaných datových zpráv a emailů. Ty lze jednoduše odeslat pomocí hromadných operací.

Koncepty

V této záložce jsou uvedeny zprávy, které byly vytvořeny, ale nejsou ještě dokončeny, nebo určeny zatím z jiných důvodů k odeslání. Tato sekce neprovádí dělení na jednotlivé typy. Číslo v závorce zde značí celkový počet konceptů.

Odeslání více konceptů (emaily a datovky) najednou řeší tlačítko v horní liště Označit k odeslání, které je pouze u konceptů. Označíte vybrané zprávy a ty se přesunou do části K odeslání.

Odstraněná pošta

V této části schránky se nachází pošta, kterou daný uživatel nechal odstranit z ostatních částí účtu. Odstraněná pošta se dělí na Doručenou a Odeslanou podle záložky ze které byla smazána. Smazání pošty není nevratná operace, jednotlivé zprávy můžete obnovit.

Ostatní účty

Na těchto účtech se nachází pouze pošta, která přišla danému vlastníkovi účet. Na rozdíl od Všechna pošta se tedy nezobrazují zprávy z jiných účtů. Každý jeden účet má totožnou podobu jako Všechna pošta se všemi funkcemi.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?