Karta Obecná agenda
Kateřina Albrechtová avatar
Autor: Kateřina Albrechtová
Aktualizováno před více než týdnem

Pro lepší rozdělení Vašeho portfolia jsme zavedli novou kartu Obecná agenda.


Ta se velmi podobá advokátnímu spisu, došlo ale k změně názvosloví několika položek. Nespornou výhodou, proč pečlivě oddělovat advokátní spisy a ostatní řízené aktivity zařadit do obecné agendy jsou oddělené číselníky pro stavy agendy, typy subjektů, číselnou řadu atd. To je důležité pro přehlednou práci. Nemusíte se prohrabávat nespočtem různých nesouvisejících údajů. Nastavíte si rozdílný výběr pro každý produkt a nemůžete se splést.


Praktické využití najde pro interní události spojené s Vaší firmou. Soustřeďte na jedno místo upomínky, faktury a komunikaci se státními orgány ve věci Vaší společnosti. Vykazování práce uživatelů, kteří řeší firemní záležitosti atd. Rozsah Obecné agendy v Evoliu je hodně široký, můžete v ní vést také organizaci eventu nebo třeba smlouvy s dodavateli.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dostali jste odpověď na svou otázku?