Evolio umožňuje přijímat a odesílat datové zprávy, takže už nemusíte složitě přepínat mezi jednotlivými systémy, vše máte v jednom.


Nastavení probíhá v samostatné části Datové schránky, kde naleznete už dříve spárované datovky.


Přidání datové schránky

Schránku spárujete tlačítkem Přidat nad tabulkou vpravo.


Údaje datové schránky

V Základních údajích po přiřazení Vaší datové schránky k vlastníkovi vyplňte její ID. Můžete vybrat, zda chcete datové zprávy odesílat jako orgán veřejné moci (OVM). Dále vyplníte přihlašovací údaje osoby s přístupem k datové schránce. Políčko Odesílat datové zprávy automaticky umožní okamžité odeslání pošty z Evolia.Pokud zaškrtnete možnost Pro odesílání datových zpráv použít jiný účet, zobrazí se vám nové kolonky pro zadání údajů účtu určeného pouze pro odesílání zpráv. Tato volba je vhodná, pokud chcete odesílat datové zprávy bez nutnosti zprávy přijmout.Poslední jsou ve formuláři práva. Přístupný všem znamená, že každý uživatel může zprávy odesílat a stahovat. Naopak u omezeného přístupu vyberete ty uživatele, kteří tyto práva budou mít. Vyřazením se datová schránka deaktivuje a nebude viditelná ani už dříve doručená pošta.Po vyplnění všech požadovaných kolonek se vraťte výše a spusťte Test. Pokud test proběhne úspěšně, klikněte úplně dole na tlačítko Přidat. V opačném případě zkontrolujte přihlašovací údaje.Jak odeslat datovou zprávu aniž by došlo k automatickému doručení zpráv při přihlášení do datové schránky


Pokud majitel datové schránky chce předejít tomu, aby pokaždé, kdy se přihlásí do datové schránky za účelem odeslání datové zprávy, došlo k doručení dodaných zpráv (zpráv „čekajících“ v datové schránce na doručení), není nic snadnějšího, než udělit vhodné osobě oprávnění toliko vytvářet a odesílat zprávy. Taková osoba pak obdrží své vlastní přihlašovací údaje, přes které bude moci vytvářet a odesílat zprávy, přičemž pokud se přes tyto údaje do datové schránky přihlásí, nemůže dojít k doručení jakékoliv zprávy dodané do datové schránky, neboť žádné zprávy jí nebudou zobrazeny. Úkon takto pověřené osoby je však rovnocenný úkonu učiněnému držitelem datové schránky, tedy se na něj dle § 18 odst. 2 zákona nahlíží jako na úkon učiněný písemně a podepsaný držitelem datové schránky.


Více o celé problematice zde v sekci Doručování písemností.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?