Nástěnka umožňuje rychlý přehled o činnostech, které má uživatele zpracovat nebo se udály v jeho případech. Po přihlášení se uživateli automaticky zobrazí jako úvodní stránka.


Vaše úkoly a pošta

Začneme v horní části položkou Úkoly na 7 dní. V této tabulce vidíte jako výchozí vaše úkoly. Při kliknutí na Moje úkoly se můžete přepnout na úkoly, které sledujete nebo jste zadali jiným uživatelům. U úkolů je uveden jejich název, přiřazený spis, popřípadě štítek. V pravém rohu poté vidíte termín a pod termínem stopkami označenou lhůtu. U pošlé lhůty se úkol podbarví červeně.

Počet úkolů je uveden v horní liště, pokud je úkolů více něž 20 tak se změní titulek na 20+ nesplněné úkoly. Pro zobrazení veškerých úkolů stačí kliknou dole na Všechny úkoly. Evolio Vás poté odkáže na sekci úkoly.


Pravé pole z pohledu uživatele je vyhrazeno Poště k vyřízení. Což je pošta určena pro daného uživatele, který ji má za úkol zpracovat. Je možné tuto poštu filtrovat dle typu pomocí pásu karet: Všechna pošta, tato je výchozí a zachycuje veškeré typy, následují druhy Datovka, Listinná a Email. Pro zobrazení všech zpráv slouží tlačítko Všechna pošta, které uživatele přesměruje do Pošty.


Timeline (Časová osa)

Ve spodní části Nástěnky je v časovém sledu vypsána historie veškerých aktivit(např. nové úkoly, emaily, hovory, platby nebo údaje o splátkovém kalendáři), které jsou prováděny ve Vašich případech, to jsou ty, kde máte přiřazenou minimálně jednu z funkcí Vyřizuje nebo Zodpovídá.


Z důvodu dobré orientace je uvedeno uprostřed časové osy datum a pod ním veškeré činnosti, které se ten den udály. Vodorovná šedá linka odděluje od sebe jednotlivé spisy. Na lince je uveden název a číslo případu. Při kliknutí na název případu se uživateli otevře karta daného případu. Pod linkou jsou bílé boxy s informacemi o provedené činnosti v daném případu.

Při kliknutí na danou aktivitu(bílý box) se zobrazí podrobnosti události, například detail úkonu vypadá takto:


Vyhledávání

Do pole Vyhledávání v horní části timeline napíšete požadovaný výraz z názvu nebo předmětu činnosti, stačí zadat několik znaků a Evolio vyhledá odpovídající výsledky.


Vyhledávání je také možné pomocí tagů, které rozdělují aktivity do několika hlavních kategorií podle typu činnosti. Pro zobrazení nabídky stačí kliknout do pole Vyhledávání. Aktivní tagy, podle kterých probíhá vyhledávání jsou zobrazeny v levé části pole vyhledávání.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dostali jste odpověď na svou otázku?