V Přehledu vidíte zřetelně finanční situaci případu. Finance jsou v základní nabídce u pohledávek a úvěrů, u ostatních případů jsou na začátku skryty.


Souhrn pohledávky

Modré tlačítko Nastavení nad panelem, obsahuje nastavení celé finanční části, ne jen souhrnu! Doporučujeme začít tady před započetím práce.

Rozúčtovací profil ve formuláři určuje automaticky u příchozí platby její rozdělení k pokrytí skupin ze kterých se dluhu skládá (jistina,pokuta,...) a šetří tak Váš čas. Profily se musí nastavit zvlášť, ale pokud chcete, je možné účtovat pokaždé ručně dle vlastního uvážení, v profilu zůstane <Nezadáno>. Můžete také zvolit Datum zastavení přepočtu financi, pokud si nepřejete, aby se nadále připočítávaly úroky.


Smluvní odměna uvádí procenta, která budou stržena z plateb dlužníka. Účty a variabilní symboly se hodí mít vyplněny hlavně při importu plateb z banky.

V samotném panelu Souhrn pohledávky vidíte skupiny finančních položek, které jsou v této pohledávce zastoupeny. Sloupce sledují počáteční hodnotu dluhu a kolik již bylo uhrazeno, z čehož se počítá poslední sloupec se zůstatkem, který má být ještě splacen. Pod skupinami je spočtena celková částka pohledávky. Uvidíte tam taky jestli máte příchozí platby, kolik korun nebylo zatím rozúčtováno, nebo o kolik dlužník zaplatil více a vznikl přeplatek.


Lze nastavit, ke kterému dni stav dluhu uvidíte pomocí tlačítka K datu:. V kalendáři si vyberete datum jedním kliknutím. Můžete takhle sledovat růst úroku, smluvní pokuty apod.


Elektronický platební rozkaz

K souhrnu ještě patří řádek pod tabulkou s Číslem účtu a Variabilním symbolem. Ty jsou převzaty z Nastavení popsáného výše. Modré tlačítko EPR znamená Elektronický platební rozkaz, tím zahájíte vymáhání dluhu soudní cestou.


Další údaje

Úplně dole je tlačítko Přidat další údaje. Zadání těchto údajů je nepovinné a slouží uživateli jako takový vylepšený poznámkový blok. Záznamy jsou viditelné také ve skrývatelné záložce Podrobnosti.


Rozšíření funkce těchto poznámek je v použití jako tiskové parametry v dokumentech, do kterých je vložíte v podobě [[PripadUDF|Název Údaje]]→[[PripadUDF|Bankovní účet]].


Hledání probíhá v názvu údaje a jeho hodnoty (č.ú., datum, ID atd.). Řadit údaje je možné podle názvu nebo poslední změny.


K zadání dalšího údaje slouží pokaždé Přidat další údaje. V prázdném poli vlevo vyberete existující název, nový údaj vytvoříte ikonou plus napravo. Do formuláře doplníte název a jaký typ hodnot budete vkládat. Po vytvoření už pouze vyplníte hodnotu. Následně stačí zelenou disketou záznam uložit.


Image Placeholder

Při najetí myší na hodnotu údaje se zobrazí bublina s informací, kdy proběhla poslední změna. Změnu údaje umožňuje Tužka. Při této úpravě není možné měnit název údaje, ale pouze jeho hodnotu. Pro změnu názvu je nutné celý záznam smazat a vytvořit jej znovu.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY


Našli jste odpověď?