Druhá karta ve Financích udává podrobný přehled o jednotlivých položkách pohledávky které jsou v jejím rámci vymáhány. Poměr uhrazené a zbývající částky se vždy uvádí k aktuálnímu datu!


V tabulce jsou uvedeny položky po řádcích. Nejprve je uvedeno pořadí položky v pohledávce, následuje název, celková vymáhána částka, kolik bylo již uhrazeno a kolik zbývá uhradit, měna a nakonec skupina. Tyto údaje jsou důležité při nastavení rozúčtovacích profilů.


Kliknutím na položku ji lze upravovat. Položky mají různé specifikace. U některých částek lze použít jejich rozpad, další úpravy závisí na typu položky. U každé položky můžete také zaškrtnout, že si nepřejete zahrnout položku do EPR a Přihlášky do insolvence.

Úrokové položky nabízí mnoho funkcí, proto jsme jim věnovali samostatný článek.

Nová položka

K přidání položky do pohledávky použijte zelené tlačítko Přidat položku.


Zobrazí se menu s čtyřmi kategoriemi. Ty již obsahují asi dvacítku přednastavených položek. V Peněžitém plnění jsou nejčastěji položky související s platbou jistiny, v Příslušenství jsou korekce, pokuty, penále atd. Skupina Náklady obsahuje částky uplatněné se správou pohledávky a skupina Odměna zase prémie pro vymáhající stranu.


Položky v jednotlivých skupinách si uživatel může přidat nebo smazat v Nastavení.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?