Záložka Příchozí platby ve financích shromažďuje údaje o všech přijatých platbách určených k uhrazení vymáhané částky.

Ve středu stránky je zobrazena tabulka s údaji o příchozí platbě (datum, typ, uhrazená částka a doklad). Částka je dále rozdělena na Rozúčtováno a Zbývá rozúčtovat pro lepší orientaci.S platbami lze manipulovat pomocí tlačítek Rozúčtovat nebo Přidat platbu nad tabulkou.


Nová příchozí platba

Nejdříve se budeme zabývat druhým tlačítkem Přidat platbu. Na výběr jsou čtyři základní typy příchozích plateb.


Platby nemusíte zadávat ručně, pokud máte nastaven automatický import z banky!


Dále u platby v části Základní údaje musí být uveden dlužník. Ne vždy musí platba přijít přímo od dlužníka, může dorazit i zprostředkovaně, proto se bude hodit Přišlo od. Je nutné uvést částku úhrady. Do políček rozúčtování nezapisujete nic, ty doplní samo Evolio. Automaticky rozúčtovat platbu, pokud je zatržené, podle předem daného schématu zaúčtuje platbu a není tedy nutné toto dělat ručně. Pokud má dlužník vytvořený splátkový kalendář, lze v Upřesnění na něj tuto platbu navázat pomocí Párovat se splátkovým kalendářem.Rozúčtování platby

Nyní se vrátíme k prvnímu tlačítku Rozúčtovat. Používá se pouze pokud platba nebyla automaticky rozúčtována pomocí profilu při jejím založení, viz výše. První je ve formuláři Profil párování, pro případ, že uživatel nedopatřením tuto volbu při uložení platby neaktivoval, následně musíte platbu přepočítat a uložit.


Pokud má uživatel neobvyklou platbu a chce účtovat sám, v části Položky financí může zvolit pomocí dvou ikon u jednotlivých položek uhrazenou část. První, šipka s čárou, přiřadí celou platbu příp. maximální možnou částku z platby k dané položce. Tužka, otevře uživateli okýnko pro zapsání přesné částky, uložení změn provedete disketou.

Image Placeholder

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?