Generování dokumentů a Tiskové parametry
Kateřina Albrechtová avatar
Autor: Kateřina Albrechtová
Aktualizováno před více než týdnem

Tato funkce vybírá sama z databáze požadované informace a dosazuje je do dokumentů, které lze poté odeslat příjemci, čímž vám významným způsobem šetří čas.

Generování dokumentů začíná samotnou přípravou dokumentu. V něm jsou tiskové parametry označeny dvěma hranatými závorkami. Všude na tato místa se doplní údaje.


Typy parametrů

Správně vytvořený vzor dokumentu zvládne ušetřit velké množství práce a času. Podívejme se proto ve zkratce jaké parametry máte na výběr. Podrobný popis naleznete v článku Úpravy tiskových parametrů.


  • Jednoduchý parametr - Vložením parametru do šablony dojde při generování k dosazení jednoho údaje odpovídajícího tomuto parametru.

Image Placeholder
  • Složený parametr - Parametry složené z několika jednoduchých naleznete v tabulce parametrů označené jako typ SLO.
    Dva a více jednoduchých parametrů za sebou

Image Placeholder

  • Parametr s podmínkou - podmínka zkontroluje jestli je klient právnická nebo fyzická osoba a k adrese doplní jestli se jedná o sídlo nebo byt.

Image Placeholder
  • Cyklus - vypisuje všechny záznamy, pokud jich je v případu větší počet. Například jména veškerých klientů uvedených ve spise.

Image Placeholder
  • UDF parametry - UDF jsou Vaše vlastní políčka, která naleznete ve Vlastních záložkách nebo v Další údaje u Financí. Ty vkládáte do dokumentů v podobě [[PripadUDF|Název Údaje]] → [[PripadUDF|Bankovní účet]].

Kde parametry najdu?

Tiskové parametry naleznete v Nastavení→Tiskové parametry. Tabulka tiskových parametrů je rozdělena na kategorie, řádek značí jeden parametr s popisem dosazované informace.


Po najetí myší na tiskový parametr se zobrazí rychlé možnosti. Můžete zde parametr zkopírovat do schránky, nebo zkopírovat jako podmínku, pomocí které poté vytvoříte složený parametr. Tiskový parametr zde můžete také duplikovat a kopii poté upravovat bez rizika poškození původního parametru.


Po rozkliknutí parametru se zobrazí více informací. Důležitý je Název parametru, ten se vkládá do dokumentů určených k generování. Parametr lze jednoduše zkopírovat do schránky pomocí modrého tlačítka v pravé části pole. Poté jen parametr vložíte do dokumentu pomocí klávesové zkratky Ctrl + v. Parametr je možné dále přiřadit do kategorie, vložit jeho popis, typ, dotaz SQL ze kterého vychází a sloupec s informacemi.


Chcete sami upravovat tiskové parametry? Potřebné informace naleznete v článku věnovaném úpravám parametru.


Nedaří se Vám najít parametr, který potřebujete? K jeho dohledání je možné použít pole Vyhledat... v horní části stránky. Vyhledávání probíhá na základě názvu parametru. Názvy jsou uvedeny bez diakritiky, je tudíž nutné je takto i vyhledávat.


Generování do dokumentu

Po vložení všech parametrů do dokumentu jej již můžete nahrát mezi vzory. Při nahrání vzoru v okně Informace k šabloně vyberte zdroj dat: Událost. Odtud se použije v úkonech, kde se generování provádí.


Tip: Dokument můžete vytvořit jednoduše také z přehledu případu pomocí tlačítka

Akce - Vytvořit dokument

Pamatujete na první obrázek dokumentu s tiskovými parametry? Tak takto vypadá po vygenerování.


Nenaleznete-li požadovaný tiskový parametr v tabulce, máte možnost vytvořit si vlastní nebo se obraťte písemně na naše oddělení podpory, kde Vám tiskové parametry do dokumentu vytvoříme.


TIP - Aby došlo k úspěšnému vyplnění generovaného dokumentu, musí být všechna data, na které tiskové parametry odkazují vyplněna. Například pokud použijete tiskový parametr odkazující na adresáta, musíte adresáta v úkonu přiřadit před samotným generováním dokumentu. V případě, že tak neučiníte, v dokumentu zůstane tiskový parametr bez hodnoty.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dostali jste odpověď na svou otázku?