Rozúčtovací profily dovolují automaticky rozúčtovat příchozí platby a určit rozdělení splátky mezi skupiny finančních položek. Rozúčtovací profily naleznete v nastavení v podkategorii Správa pohledávek.


Po otevření Rozúčtovací profily uvidíte tabulku s již existujícími profily. Nový profil vytvoříte tlačítkem Přidat nad tabulkou.


Nový profil

V okně, které se Vám otevře jej pojmenujte a zvolte, zda chcete profil začít hned používat políčkem Platný. Pole Výchozí zaškrtněte chcete-li aby byl tento profil preferován před ostatními, např. při založení pohledávky nemusíte profil v Nastavení ručně doplnit, ale můžete začít ihned pracovat s financemi. Nejdůležitější v profilu jsou ale samotné položky a jejich pořadí.


Tlačítkem Přidat položku vyberete jaký typ položky má splátka uhradit a část v procentech z její celkové výše, maximum je 100%. Pro uložení položky stiskněte zelenou ikonu diskety. Položky můžete následně přesouvat v pořadí a tím změnit prioritu uhrazení.


Jak profily fungují?

Rozdělení každé platby probíhá v jednom nebo více kolech během jednoho rozúčtování. To záleží na: procentech v profilu, pořadí položek, výši příchozí platby a finančních položek.


Funkce pořadí položek

Máme nastaven profil, ve kterém jsou skupiny fin. položek v následujícím pořadí: Jistina, následována Úrokem a Smluvní pokutou.


Pokud je celková suma pohledávky 1900 Kč a příchozí platba od dlužníka činí 1300 Kč dochází na základě pořadí v profilu k uhrazení: Jistiny v plné výši (1000 Kč) a zbytek poslouží k částečnému pokrytí Úroku, který se nachází na druhém místě rozúčtovacího profilu.


Image Placeholder

Funkce procent u položek

Dále můžete hradit jen určitá procenta z celkové částky. Názorně si ukážeme 3 příklady, jak pořadí a procenta fungují v praxi: V profilu je Jistina první, má nastaveno 100 %, druhé jsou Úroky na 50 % a poslední v pořadí, Pokuta s 100 %.


Příchozí platba 5000 Kč od dlužníka by se rozúčtovala následovně:


1) Pokud je Jistina vyšší než 5000 Kč, půjde celá splátka na pokrytí Jistiny (máte nastaveno 100% uhrazení položky Jistina).


2) Pokud je Jistina 4000 Kč, tak se zaplatí celá a zbývá 1000 Kč. Druhý v pořadí je Úrok ve výši 600 Kč. Evolio na něj uhradí 300 Kč (což je 50%) a zbytek 700 Kč poslouží k úhradě pokuty.


3) Pokud je Jistina 3000 Kč, Proběhne první kolo, které je popsáno v předcházejícím bodě. Ještě ale zbývají peníze, takže se celý proces musí zopakovat. Jistina byla uhrazena již v prvním kole, tady se už žádné peníze rozdělit nemohou, takže pokračujeme k Úroku. U něj se má uhradit druhá polovina, na kterou spotřebujeme zbytek platby.


Je to velmi jednoduchý proces, ve kterém dochází k přerozdělování peněz v kolech podle profilu tak dlouho dokud nedojdou.


Image Placeholder

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?