V podrobnostech se nacházejí přehledně rozdělené informace, které nemají jiné vhodné místo pro zápis někde v případu. Tato karta je dostupná u všech případů. Informace zadané do této karty se zobrazují také na záložce Finance-Přehled jako Další údaje!


Tuto kartu nenaleznete ve výchozím zobrazení, při založení je skryta. Zviditelnit ji můžete na konci pásu karet ikonou +, kliknutím na Podrobnosti se zobrazí zelená fajfka → je viditelná.


Přidat novou podrobnost je možné pomocí +Přidat další údaje.


Při prvním použití založíte nový údaj tlačítkem +. Vyberete typ a pojmenujete jej, po vytvoření jste definovali vlastnosti, ale nezadali jste konkrétní data. K tomu slouží pole napravo. Když jste hotovi kliknete na ikonu diskety a podrobnost případu se definitivně uloží. Takto můžete zadat neomezené množství informací. V případě že jste nějaké podrobnosti už dříve založili a použili, zůstanou uložené v Evoliu pro další použití.

Typy:

Celé číslo - libovolné celé číslo

Desetinné číslo - jakékoliv číslo s desetinnou čárkou

Datum a čas - vybíráte den z kalendáře

Text - zápis všech dostupných znaků

Bit - výběr z nabídky Ano/Ne stylizované do podoby čtvercového pole s fajfkou


Při najetí myší na podrobnost se objeví bublina s informací, kdy proběhla poslední úprava. Tlačítkem tužky na konci řádku provedete úpravy, nebo celý záznam zmažete.

Je také možné záznamy řadit podle data změny nebo názvu.


Samozřejmostí je pole pro vyhledávání. To probíhá podle názvu nebo zadané informace.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?