Banka - import plateb

Automatizujte si stahování plateb z internetového bankovnictví!

Kateřina Albrechtová avatar
Autor: Kateřina Albrechtová
Aktualizováno před více než týdnem

Počínaje licencí SINGLE nabízí Evolio možnost propojení s bankou a umožňuje tak importovat příchozí platby z banky a rovnou je párovat s vystavenými fakturami nebo financemi pohledávky.


Výpis o došlé platbě pošle Vaše internetové bankovnictví na speciální emailovou adresu, ze které si Evolio vytáhne potřebné údaje a založí platbu do modulu Banka. Pokud souhlasí variabilní symbol, rodné číslo dlužníka nebo číslo spisu, dojde rovnou k automatickému spárování s fakturou či pohledávkou (splátkou ve splátkovém kalendáři).


Tento článek je rozdělen na dvě části a to:


Přidání banky

Pro začátek práce s bankou je třeba banku spárovat. To můžete udělat dvěma způsoby:

Pomocí bankovního emailu

První možností je párování pomocí speciálního bankovního emailu od Evolia. Dostanete se k němu jednoduše přes tlačítko Nastavení přímo v modulu vpravo nad tabulkou nebo přes Nastavení→Integrace→Banka import, kde jej zkopírujete a vložíte do svého bankovnictví. Po první došlé platbě si Evolio tento účet zapamatuje a Vy ho můžete správně nastavit.


Pomocí Přidání účtu

Druhou možností je Přidat účet. Ten se zakládá ještě před první platbou. Po úspěšném založení půjde první platba na tento účet. Pokud se parametry účtu v Evoliu neshodují s účtem ve zprávě z banky, bude vytvořen účet nový.

Nastavení banky

V oddíle Připojené bankovní účty si můžete upravit název účtu, měnu, způsob použití nebo možnost párování dle variabilního symbolu, rodného čísla dlužníka nebo čísla spisu.

Účet můžete použít na Pohledávky, Faktury nebo pro Depozitní účet. V případě zvoleného depozitního účtu budou příchozí platby zapsány jako vklady do depozita.

Pokud používáte účet na Pohledávky, můžete si zvolit také Rozúčtovací profil. Příchozí platby se samy podle zvoleného profilu rozúčtují. To se hodí tehdy, pokud na účet chodí např. přísudky soudu a mají se do financí pohledávky rozúčtovat jinak než jako běžná příchozí platba od dlužníka. Platby s výběrem Použít profil dle spisu se rozúčtují podle profilu v nastavení spisu.


Práce s Bankou

Po správném nastavení se můžete vrhnout na plnohodnotnou práci s bankou. Připomeneme, že se do ní dostanete přímo z hlavního menu vlevo.


Všechny navedené platby uvidíte v jedné tabulce. Můžete filtrovat na jedno kliknutí podle standardních a nejpoužívanějších časových úseků nebo zadat přesný výběr data Od-Do. Druhý filtr třídí podle přiřazení bankovního účtu k advokátnímu spisu nebo pohledávce.


Další možností filtrace je vyhledávání mezi platbami.

Platby se párují automaticky podle nastavení dle variabilního symbolu/rodného čísla/čísla spisu. Může se stát že odesílatel na číslo zapomněl nebo v něm udělal chybu. V tom případě musíte platbu spárovat ručně.

UPOZORNĚNÍ: Pokud máte každý den vyšší než běžné počty příchozích plateb, je možné že emailový klient zachytí některá oznámení jako SPAM a nedojde k doručení informace o platbě.

Nespárované platby

Nespárované platby je možné vymazat. Pro urychlení práce nabízí Evolio hromadné mazání těchto plateb. Před trvalým odstraněním plateb je třeba si dát pozor, abychom nesmazali také žádoucí nespárované platby. Před provedením mazání doporučujeme platby projít a ručně spárovat.

Odstraněny jsou vždy všechny dostupné (viditelné) platby. Pokud chcete smazat jen určité platby, je nutné je vyfiltrovat.


Ruční párování

U plateb pro advokátní agendu se Vám zobrazí seznam všech vystavených faktur.


U pohledávek a úvěrů je to trochu jiné. Vybíráte případ, protože hradíte v této fázi celou vymáhanou částku. Rozdělení platby probíhá až následně ve Financích.


Co s více dlužníky?

Pokud máte u pohledávky více dlužníků je důležité přiřadit platbu tomu správnému, hlavně pokud máte splátkové kalendáře. Po nalezení pohledávky se dostanete k výběru plátce. Subjekty mají u sebe uvedeno datum narození, pro případ shody jmen.


Zpráva banky

Ne vždy je možné zprávy automaticky zpracovat a rozlišit jako platby. Když tato situace nastane, místo údajů o platbě naleznete v tabulce tlačítko Zpráva z banky. Tím si stáhnete email (který zaslala banka do Evolia) ve formátu MSG a otevřete např. v Outlooku. Můžete platbu zadat ručně, nebo jedná-li se o nesouvisející platbu ji jednoduše odstranit.


Internetové bankovnictví

Poradíme Vám také jak nastavit šest podporovaných internetových bankovnictví.


Párování s Raiffeisenbank

Zasílání výpisů si nastavíte v internetovém bankovnictví ve službě "Informuj mě". Návod pro NOVOU verzi internetového bankovnictví:


1) V Nastavení v sekci Upozornění Informuj mě zvolíte možnost Nové upozornění.


2) Nastavení upozornění

Ve formuláři pro zadání nového upozornění zvolte následující nastavení:


 • v části Informuj mě vyberte možnost o pohybu na účtu,

 • zvolte Účet, ke kterému mají být zprávy odesílány,

 • volbou Směr pohybu nastavíte, o jakých platbách chcete být informováni→ Příchozí,

 • zadejte Částku, od které chcete notifikace posílat (např. 50 Kč).

 • jako Způsob odeslání zvolte možnost E-mail

 • do pole Kontakt zadejte e-mailovou adresu z Evolia

Image Placeholder

3) Požadované nastavení potvrďte tlačítkem Pokračovat. Na následně zobrazené stránce zadejte do stejnojmenných polí zaslaný certifikační kód a I-PIN. Stiskem tlačítka Potvrdit nastavení zasílání notifikačních e-mailů aktivujete.Návod pro STAROU verzi internetového bankovnictví:

1) Nastavení kontaktu

Před samotným vytvořením požadavku na zasílání informací z bankovního účtu je potřeba mít v záložce Nastavení / Adresář uvedený kontakt, na který budou příslušné informace zasílány. Pokud u Raiffeisenbank takový kontakt prozatím nemáte, můžete si jej vytvořit tlačítkem Nová adresa.

2) Poté přejděte na záložku Informuj mě / O platbách. Otevře se přehled dosud přidaných požadavků na zasílání informací o platbách na účtu.

3) Stisknutím tlačítka Nové nastavení si otevřete formulář pro zadání nového požadavku.

4 ) Na kartě pro zadání nového požadavku vyplňte následující údaje:

 • o jakých platbách chcete být informováni (příchozí)

 • v kolonce Adresa vyberte kontakt, na který mají notifikační e-maily chodit, tím je email z Evolia.

 • Požadované nastavení potvrďte certifikačním kódem a stiskem tlačítka OK nastavení aktivujete.


Párování s ČSOB


Zasílání notifikačního e-mailu v internetovém bankovnictví ČSOB si můžete snadno nastavit pro obě verze.


ČSOB CEB

Nastavení e-mailových notifikací naleznete v menu NastaveníCEB Info.


Image Placeholder

Zvolíte účet, ke kterému chcete notifikace nastavit a stisknete tlačítko Nová notifikace.


Image Placeholder

V nabídce Nová notifikace zvolíte Zaúčtování platby a stisknete tlačítko Nastavit.


Image Placeholder

Do kolonky Kontakt zadáte e-mailovou adresu, kterou jste si vygenerovali v Evoliu. U Skupiny transakcí zaškrtnete možnost Vybrat vše.


Image Placeholder

U Pohybů zaškrtnete možnost Debet i Kredit. Poté stisknete tlačítko Dokončit.


Image Placeholder

InternetBanking 24

V internetovém bankovnictví ČSOB klikněte na záložce Účty a transakce v levém menu na položku Pohyby a stavy účtů. Poté v těle stránky zaškrtněte u položky Avízo o zaúčtování platby checkbox ve sloupci E-mail a klikněte na odkaz Detail (ve sloupci Akce).


Ve spodní části této záložky doplňte do kolonky Spojení e-mail adresu, kterou jste si vygenerovali v nastavení Evolia.


Ve druhém kroku je potřeba zkontrolovat podmínky pro odesílání notifikačních e-mailů. V detailech musíte mít zaškrtnuto Připsání částky.


Párování s Fio bankou

Evolio umožňuje párování bankovních výpisů z české i slovenské Fio banky. Zasílání e-mailů o pohybech na účtu si v internetovém bankovnictví Fio banky jednoduše zadáte v těchto krocích:


Po přihlášení do internetového bankovnictví Fio banky klikněte v záhlaví obrazovky na odkaz Nastavení.


V následujícím dialogovém okně vyberte v menu položku SMS a e-mailová upozornění. V části Pohyby klikněte na tlačítko Přidat upozornění.


V poli Forma kontaktu vyberte hodnotu E-mail. Do kolonky E-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu z Vašeho Evolia. Tlačítkem Odeslat potvrdíte vytvoření upozornění. Úspěšné uložení nastavení bude potvrzeno dalším dialogovým oknem.


Image Placeholder

Párování s Moneta Money Bank

Zasílání notifikačních e-mailů si u Monety nastavíte v následujících krocích:


V Osobním nastavení v části Info Servis zvolte možnost Vlastní nastavení.


Zde na záložce Účty vyberte účet, ke kterému chcete notifikace zasílat. V části Když mi přijdou peníze nastavte Způsob upozornění E-mail. Můžete také zadat částku, od které mají být notifikace odesílány. V části Upozornění zaslat zadejte do pole E-mail emailovou adresu, kterou jste získali v Evoliu. Požadované nastavení potvrďte tlačítkem Uložit změny.

Párování s UniCredit Bank - BusinessNet

Zasílání notifikací o pohybech na účtu si v internetovém bankovnictví BusinessNet jednoduše zadáte v těchto krocích, návod pro Online Banking najdete níže.

V levém menu vyberte možnost SMS a e-mail zprávy a poté sekci Transakce.

Zobrazí se Vám stránka s informacemi o transakcích. V poli Dostupné účty vyberte účet, ke kterému mají být zprávy odesílány, nastavením Typu transakce zvolíte, o jakých platbách chcete být informováni (Příchozí nebo Vše). Zadejte Částku, od které chcete notifikace posílat. Pokud nechcete částku omezovat, zadejte 0 nebo nechte pole prázdné. Do pole E-mail vložte e-mailovou adresu, kterou jste si vygenerovali v Evoliu, poté nezapomeňte nastavení Uložit.


Párování s UniCredit Bank - Online Banking

V nastavení zvolte možnost Správa notifikací.


Image Placeholder

V okně SMS a E-mail notifikace vyberte v nabídce Vytvořit novou notifikaci pro možnost Transakce.

Image Placeholder

V okně Informace o transakcích zvolte následující nastavení: v Dostupné účty vyberte účet, ke kterému mají být zprávy odesílány, nastavením Typu transakce zvolíte, o jakých platbách chcete být informováni (Příchozí nebo Vše). Zadejte Částku, od které chcete notifikace posílat. Pokud nechcete částku omezovat, zadejte 0 nebo nechte pole prázdné. Do pole E-mail vložte e-mailovou adresu, kterou jste si vygenerovali v Evoliu.


Image Placeholder

Propojení s Komerční bankou

Veškerá potřebná nastavení provedete v internetovém bankovnictví svého účtu u Komerční banky. Celý proces lze rozdělit do dvou dílčích kroků:


 1. vytvoření nového příjemce oznámení

 2. nastavení oznámení o příchozích platbách

Vytvoření nového příjemce oznámení

Přes Nastavení v horní liště je oddíl Oznámení, klikněte v sekci Příjemci oznámení na položku Přidání nového příjemce.


Image Placeholder

Do pole Pojmenování příjemce oznámení zadejte libovolný název a pole E-mailová adresa vyplňte adresou, kterou máte z Evolia, dále si uložte tohoto příjemce.


Image Placeholder

Zůstaňte v nastavení, jen se přesuňte do sekce Oznámení o platbách→Platby.


Image Placeholder


V poli Příchozí/odchozí vyberte hodnotu Příchozí. Vyberte Příjemce zpráv vytvořeného v předchozím kroku a jako Kanál zvolte hodnotu E-mail. Stiskněte tlačítko Pokračovat, kde musíte provést ještě autorizaci oznámení.


Image Placeholder


Propojení se Sberbank

Evolio podporuje automatické párování bankovních výpisů ze Sberbank. Zasílání notifikačních e-mailů si v Online bankingu nastavíte v následujících krocích:

Klikněte na Nastavení v hlavním menu a přejděte do nastavení Notifikačních zpráv.

V sekci nastavení Výběr typu Emailu označte políčko o příchozí transakci.

Zvolíte Nový notifikační e-mail. Zde uvedete Jméno zprávy a do kolonky E-mailová adresa vložíte bankovní e-mail, který jste si vygenerovali v nastavení Banky v Evoliu. Dále zvolíte účet, ke kterému chcete notifikaci zasílat a případně další údaje a poté stisknete tlačítko Pokračovat.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dostali jste odpověď na svou otázku?