Každému uživateli nemusí stačit parametry, které jsou v Evoliu přednastaveny, proto jsme pro Vás povolili jejich vytváření a úpravy.


Typy parametrů

Jako první se seznamte s možnými typy parametrů, ať Vás nic nepřekvapí.

  • Jednoduchý parametr - Vložením parametru do šablony dojde při generování k dosazení jednoho údaje odpovídajícího tomuto parametru.

Image Placeholder
  • Složený parametr - Jeden parametr složený z několika jednoduchých, naleznete označený jako typ SLO. Existuje několik způsobů jak složený parametr vytvořit.
    Dva a více jednoduchých parametrů za sebou. V nastavení složeného parametru [[Klient.TrvalaAdresa]] do políčka Složený parametr vložíte jednoduché parametry klidně i s textem a do samotného dokumentu už pouze vložíte [[Klient.TrvalaAdresa]]. Vždy se budou generovat všechny parametry vložené do složeného parametru.

Image Placeholder
  • Parametr s podmínkou [[Klient.Komplet]] zkontroluje jestli je v klient Právnická nebo Fyzická podnikatelská osoba a doplní k adrese označení jako sídlo (<!Podm|Klient.Druh="PO"!>se sídlem <!PodmKonec!><!Podm|Klient.Druh="FPO"!>se sídlem <!PodmKonec!>) Když se jedná o fyzickou osobu, jedná se o adresu bytu (<!Podm|Klient.Druh<>"PO"!>bytem <!PodmKonec!>)

Image Placeholder
  • Cyklus - vypisuje všechny záznamy, pokud jich je v případu větší počet. Například jména veškerých klientů uvedených ve spise <!Cyklus|Klient.Cyklus!>[[Klient.Klient]]<!CyklusKonec!>

Image Placeholder
  • UDF parametr - UDF jsou Vaše vlastní políčka, která naleznete ve Vlastních záložkách nebo v Další údaje u Financí. Ty vkládáte do dokumentů v podobě [[PripadUDF|Název Údaje]] → [[PripadUDF|Bankovní účet]].

Nový tiskový parametr

Nejdříve musíme upozornit, že předem vytvořené parametry, které máte od Evolia a jsou označeny ikonou s písmenem S jako systémové nelze upravovat!


Proto úpravy těchto parametrů je možné provádět pouze tak, že vytvoříte (zduplikujete) parametr založený na tom původním. V kopii už poté můžete provádět jakékoliv změny.


Image Placeholder

Pokud ale je jednodušší udělat nový parametr bez vzorových dat, použijte tlačítko Přidat vpravo nad tabulkou s parametry.


Co musí v parametru být

Parametr musí mít vyplněna všechna pole, označena *. Název parametru doporučujeme zvolit co nejkratší a nejvýstižnější, protože se poté vkládá do dokumentů určených k generování. Ať následně po otevření jakéhokoliv dokumentu dokážete tento parametr identifikovat.


Kategorie zařadí parametr do seznamu k podobným parametrům. Popis je text, který uvidíte pouze zde v Nastavení a slouží k přesnějšímu popisu, co získává parametr za informace z databáze.


Evolio má čtyři typy parametrů:

  • U Cyklu doplníte pouze SQL dotaz.

  • U Parametru a Obrázku je potřeba kromě SQL dotazu dodat i sloupec z databáze v kterém bude hledat informace.

  • Složený parametr se skládá z více jednoduchých parametrů a můžete přidat zápis podmínky, např. pokud má klient právního zástupce, tak vypíše i toho, viz úvod.

K parametrům také můžete automaticky přidávat měnu nebo datum bez hodin. Do zápisu parametru přidejte [[Finance.Celkem.Narok|Format=mena]] nebo pro druhý případ [[Klient.Narozen|Format=datum]]


Nastavení SQL dotazů

Jak jste si jistě všimli v předchozím odstavci, do parametrů se přidávají SQL dotazy, ty lze také upravovat. K jejich nastavení se dostanete přes tlačítko Nastavení SQL dotazů nad tabulkou s parametry.


Nedoporučujeme provádět jakékoliv změny v tomto nastavení, pokud nemáte zkušenost s jazykem SQL! Chcete-li provést úpravy poradit obraťte se na naší zákaznickou podporu.


Zde platí stejná pravidla jako u tiskových parametrů. V tabulce můžete kliknutím na dotaz upravovat jeho zadání, nebo založit nový tlačítkem Přidat.


Úpravu dotazů provádějte s největší opatrností, pokud dojde k nesprávné úpravě dotazu, dojde k nefunkčnosti dotazu a tím i tiskového parametru!


Image Placeholder

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?