Pokud nechcete aby měl uživatel přístup ke všem případům, ale pouze do Vámi určenými použijte toto právo.


Možná si říkáte, že na stejném principu funguje přístup do spisu. Není to úplně pravda, někdy je výhodnější udělit právo jednomu člověku a zpřístupnit mu několik spisů, než je všechny zamknout a nechat otevřených jen několik.

Nejdříve právo aktivujte v Nastavení práce s případy.


Přesuňte se do Oprávnění u spisu, který chcete zpřístupnit uživateli a dosaďte ho na jednu z pozic Vyřizuje, Zodpovídá nebo přístup ke spisu. Ostatní spisy nemusíte uzamykat, právem omezený uživatel je neuvidí, nemůže je ani najít pomocí vyhledávání.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY


Našli jste odpověď?