Evolio pomáhá propojit zaměstnance Vaší společnosti v systému pomocí jedinečných uživatelských účtů a týmů. Mohou takto komunikovat, zadávat si navzájem úkoly a mít přehled o veškerém dění v Evoliu.


Správu zaměstnanců naleznete sekci Nastavení→Uživatelé.


Po otevření vidíte seznam všech vytvořených uživatelských účtů a týmů. Každý účet má v Evoliu přidělenou roli (od role se následně odvíjí práva). Týmy shromažďují více uživatelů, i těm následně můžete zadávat úkoly nebo přiřazovat funkce ve spisech.


Uživatelé

Počet uživatelů, které můžete vytvořit závisí na Vaší licenci. V tabulce je u uživatelů uvedeno celé jméno s avatarem a přihlašovací email. Napravo jsou vidět jako první přidělené role a za tečkou odděleny týmy, kterých je uživatel součástí.

Pokud má některý ze zaměstnanců na určitou dobu odebrán přístupu do Evolia, je takový účet označen světle šedou barvou a štítkem Neaktivní, viz níže.

Aby byl seznam přehlednější, můžete si Zobrazit jen aktivní uživatele.

Založení uživatele

Nového uživatele vytvoříte tlačítkem Přidat uživatele. Doplníte jméno a příjmení, ty se budou zobrazovat u prováděných změn v Evoliu. Email bude sloužit zaměstnanci k přihlášení do systému. Role určuje, jaká bude mít uživatel práva. Hodinová sazba bude účtována zákazníkům při vykazování práce. Hodnoty sazeb naleznete a změníte v nastavení vykazování. U Druhu licence zvolíte, zda se jedná o běžného uživatele, praktikanta či klienta podle zakoupené licence.

V části Ostatní můžete vyplnit doplňující údaje, které nejsou nezbytně nutné k práci v Evoliu. Například tituly, data nástupu, ukončení zkušební doby a výpovědi. V případě využití služby Asterisk vyplňte do pole IdAsterisk uživatelovo aktuální číslo, které jej propojí s telefonní ústřednou.

Vytváření uživatele dokončíte Odesláním pozvánky. Ta přijde novému uživateli na email a vyzve ho k vytvoření hesla a prvnímu přihlášení do systému.

Pozor: Pozvánka je platná pouze 10 dní, po uplynutí této doby je nutné ji znovu vygenerovat


Obnova zapomenutého hesla

Pro změnu hesla je třeba odeslat uživateli žádost na email. To je možné provést opět přes nastavení.

Odstranění uživatele

Uživatele můžete dočasně deaktivovat nebo trvale odstranit. Deaktivovaný uživatel stále bude v Evoliu existovat, nemůže se ale přihlásit.

Pro deaktivaci stačí kliknout na tlačítko Deaktivovat. Pro odstranění uživatele je třeba kliknout na šipečku vedle tlačítka, čímž zobrazíte všechny možnosti.

Po zvolení jedné z možností vidíme tabulku s možností výběru uživatele, na kterého se převedou všechna data jako například nesplněné úkoly nebo pošta k vyřízení.

Týmy

Velká výhoda týmů se projeví nejvíce ve firmě s více odděleními. Můžete spis přiřadit např. skupině Právní oddělení, v právním oddělení se spis podle typu přiřadí týmu řešící trestní právo. Kde se nakonec rozhodne, který uživatel spis dostane. Takové předávání je možné provádět také s úkoly a poštou.


Tlačítkem Přidat tým otevřete nové okno. Jako první napíšete název a potvrdíte zelenou fajfkou, tímto je skupina založena. V následujícím kroku do ní přidáváte libovolné uživatele.


Image Placeholder

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?