Vaše první seznámení s advokátními spisy v Evoliu Vám umožní tento článek a krátké shrnutí základních funkcí.


Založit spis můžete tlačítkem +Nový v horní liště, která je dostupná z všech míst v Evoliu.


V menu vyberete Advokátní spis, uvidíte prázdný spisový formulář pro založení případu.


Po úspěšném vyplnění a založení spisu se přesunete na jeho kartu, kde právě nastal čas začít se spisem pracovat.Advokátní spis můžete propojit s Infosoudem spisovou značkou. Vytvářet spisové úkony v Aktivitách v nich zapisovat vykázanou práci. Následně všechny náklady vykázat, odeslat s vygenerovanou fakturou a mnoho dalších funkcí a vychytávek.Advokátní spis s kterým se začalo aktivně pracovat může vypadat například takto:SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?