Pro co nejefektivnější práci umí Evolio vytvářet faktury, se všemi zákonnými náležitostmi a provázat je s ostatními činnostmi tak, aby jste měli co nejméně práce.

Aby byly faktury generovány se všemi náležitostmi, nastavte si nejdříve Firemní účet.

Image Placeholder

Faktura z vyúčtování

Fakturu můžete vytvořit na dvou místech, v horní liště, kde kromě nové faktury můžete také zapsat ručně číslo faktury, která není v Evoliu. V políčku se po vytvoření nové faktury objeví její číslo, které je zároveň odkazem na fakturu pro její zobrazení. Částka z vyúčtování se do ní propíše sama, stejně tak data, dodavatel a odběratel faktury, podle dříve zadaných informací, ale vše jde upravit!


Odpočet záloh

Pokud jste vystavili nějakou fakturu dříve a teď z ní chcete odpočítat své náklady, využijte ve vyúčtování Započítat zálohy, které naleznete u Souhrnu vyúčtování.

Image Placeholder

Úpravy faktury

Samozřejmostí je úprava vytvořených faktur, ne každý klient a spis je stejný. Například máte více advokátů v kanceláři, jsou to živnostníci a tím pádem potřebují vystavovat faktury na sebe. Stačí Změnit Dodavatele. Text v políčku Zadejte popis se zobrazí ve vygenerovaném PDF souboru.

V případě, že potřebujete změnit Číslo faktury, můžete tak provést pouhým kliknutím na číslo v záhlaví. Mějte však na paměti, že spolu s Číslem faktury změníte také její Variabilní symbol. Změnu Variabilního symbolu uvidíte v Podrobnostech, kde můžete upravit také platební údaje, data uhrazení, splatnosti, atd.

Co se týče úpravy čísla faktur, je důležité dodat, že je vázané na dodavatele a stačí u jedné faktury zadat vlastní číselnou řadu a následně vytvořené faktury budou tuto řadu navyšovat o jedno číslo. Pokud změníte dodavatele, převezme se číselná řada nového dodavatele.


Fakturu můžete jednoduše přepínat také mezi několika jazyky. Změna se projeví při exportu faktury.

U položek máte opět volnou ruku, v jejich pojmenování, částce, započtení DPH a jednotkách. Práce s DPH je následující: nejdříve zadejte cenu, pokud v ní ještě není započteno DPH, zvolte výši sazby a zkontrolujte, že ve vedlejším políčku je bez DPH, tím se spustí výpočet celkové částky.

V druhém případě je už DPH započítáno v ceně, proto musí být ve sloupci DPH správná výše sazby a typ s DPH. Ještě zbývá poslední varianta Jen základ.

Image Placeholder

Souhrn faktury a její úhrada

Vpravo pod tabulkou máte souhrn faktury. Naleznete sumy s/bez DPH, započítané úhrady a celkové součty.

Vlevo je část s úhradami, kde si můžete přidat příchozí platby, které uhradí tuto fakturu. Tyto úhrady neslouží jako záloha, tudíž nebudou propsány do faktury v PDF (pro toto slouží zálohové faktury). Pokud máte nastavený import plateb z banky, úhrady se zapíší samy!

Záhlaví faktury

Na závěr se podíváme na navazující funkce. Fakturu je možné exportovat do PDF a otevřít uživateli v nové záložce prohlížeče. Tlačítko Odeslat provede automaticky export do PDF a otevře okno nového emailu. Vy jen doplníte příjemce, předmět a text emailu.

Image Placeholder

Jak taková faktura vypadá vidíte na obrázku. QR kód pro platbu se bude generovat pokud máte zadán IBAN v nastavení firemních údajů. Výsledná faktura může mít dvě podoby podle toho, zda jste plátcem DPH či nikoliv.

Pozor, musíte mít v prohlížeči povolena vyskakovací okna, jinak se Vám faktura nezobrazí!

Další jsou v pořadí Úhrady, kde i z tohoto místa přidáte novou úhradu.

Když nastala např. chyba s částkou u faktury a byla již odeslána, můžete vystavit opravný doklad.

Image Placeholder

Přehled Faktur

Pokud chcete vidět všechny vystavené faktury ze všech případů, navštivte Manažera vyúčtování. Díky párování s platbami dokážete sledovat stav jejich uhrazení.

Image Placeholder

Ve spise naleznete vystavené faktury v poslední záložce vykazování: Faktura/Doklad. Zde je zajímavé upozornění na nezaplacené faktury po splatnosti. Taková faktura má tučně oranžovou barvou zvýrazněnou částku. To ale není jediná funkce.

Samostatné faktury

Faktury nemusíte zakládat pouze z Vyúčtování, a to právě z důvodu zařazení více vyúčtování do jedné faktury, nebo jiných činnostech nezávislých na vyúčtování.

Ze spisu takovou fakturu vytvoříte přes záložku Vykazování -> Faktura/Doklad

Pokud chcete vytvořit fakturu nezávisle na spise, přejděte do Manažera vyúčtování, do záložky Vystavené faktury a doklady, kde najdete možnost +Vytvořit fakturu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dostali jste odpověď na svou otázku?