Proto, abyste měli co největší komfort při práci s úkony jsme umožnili z nich udělat také odchozí poštu. Evolio pracuje s několika komunikačními kanály, a to: Email, Datová schránka, Obyčejná pošta a Hybridní pošta.


Pošta se založí přidáním adresáta. Adresáti jsou subjekty, kterým je daná událost určena k doručení. Je možné přidat subjekty z celého Evolia: Ze všech subjektů, volba Z případu zobrazí pouze subjekty vedeny ve spise. Zaškrtnutím čtverečku vedle jména se vybere kontakt.


Více adresátů a jiný způsob komunikace

V některých případech je žádoucí poslat úkon jiným než přednostně vybraným způsobem, nebo více komunikačními kanály. Při kliknutí na jméno subjektu uvidíte všechny jeho kontakty uložené v databázi. Nový způsob označíte kliknutím, objeví se zelená fajfka→volba se zobrazí za jménem. Vybraných kontaktů může být více.


Po výběru se adresáti zobrazí v úkonu. Při chybné volbě doručení nelze měnit její způsob jinak, než smazáním a znovu zvolením správného doručení adresátovi. Odstranění je možné přes šipku a koš v pravé části každé pošty.


Předmět a text pošty

V tomto menu je také ikona tužky, ta umožňuje pokročilou úpravu jedné z komunikací. Využití nalezne v případě že chcete doplnit předmět a tělo zprávy. Teď trochu přeběhneme k jinému článku, ale příjemci z formuláře úkonu dorazí pouze přiložené soubory. Jakýkoliv další text který chcete příjemci sdělit musíte zadat právě přes tuto úpravu!


Image Placeholder

Volba obálky u adresáta

Tu vybíráte v případě listinné pošty. Uvidíte menu vedle názvu adresáta, výchozí hodnota je Obyčejná. Zde volí odesilatel velikost obálky a ve formuláři otevřené pošty (odstavec výše) může vést evidenci poštovného.


Klasická pošta znamená, že si dopis tradičně vytisknete a odnesete ho na pobočku pošty. U hybridní pošty Evolio předá elektronicky poštu na PostServis a ten zprostředkuje vytištění a dodání adresátovi. Jde o bezpečný způsob, který používají státní organizace nebo např. exekutorské úřady.


Po výběru obálky kliknutím na šipku vedle uvidíte ve spodní části boxu informace o příjemci, které budou vytištěny na obálce a jsou určeny pro poštovní službu. Můžete měnit oslovení a u firmy kontaktní osobu.


Image Placeholder

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?