Funkce Vyřizuje, Zodpovídá a Přístup ke spisu dává uživatelům, kteří tyto pozice zastávají, práva a informace, které se ostatním uživatelům nezobrazují.

Vyřizuje - Uživatel, který se spisem aktivně pracuje a kterému se má přiřazovat pošta k vyřízení a úkoly (např. z insolvence). Na nástěnce jsou mu zobrazovány události z těchto spisů (včetně pošty).


Zodpovídá - Obvykle právník, který oficiálně vede spis a má za něj profesní zodpovědnost. Na nástěnce jsou mu také zobrazovány události z těchto spisů (včetně pošty).


Přístup ke spisu - Jedná se o omezení přístupu ke spisu. Spis je viditelný pouze vybranému uživateli, ten může vytvářet záznamy, upravovat dokumenty a odesílat poštu.


Při založení spisu

Přidělit funkce je možné již během založení nového případu, kde naleznete oddíl Základní údaje. V této fázi není pouze možné přidělit právo přístupu ke spisu.

U existujícího spisu

Po založení jde přidělit a upravovat funkce dvěma způsoby. Prvním a nejjednodušším způsobem je přes horní lištu s ikonami uživatelů. Druhý způsob je otevření značky s názvem Vyřizuje/Zodpovídá pod panely.


Poté se zobrazí okno s oprávněními. Odpovědné osoby vybíráte kliknutím do levé části s ikonou + (profilem uživatele). Pokud chcete uživatele odebrat bez náhrady, poslouží v pravé části tlačítko s názvem funkce, kde vyberete možnost Odebrat ze spisu.

Přístup ke spisu

Aktivovat omezený přístup je možné kliknutím na zámek. Zviditelní se další rozšíření, ve kterém přidáváte uživatele, kteří tento spis v Evoliu uvidí. Pokaždé když toto opatření aktivujete, automaticky se aktuálně přihlášený uživatel zařadí do tohoto seznamu. Je to z důvodu aby nedošlo k znepřístupnění spisu, pro všechny uživatele, v případě že není vybrána pozice vyřizuje a zodpovídá.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?