Možnosti vykazování práce se v posledních verzích Evolia zvětšily přímo exponenciálně. Proto přinášíme stručný přehled, jak je používat.

Vykazování práce se v Evoliu nabízí na více místech tak, aby ho měl uživatel vždy po ruce (nezapomeňte na správné nastavení).


1. Vykazování práce v horní liště

Nejrychlejší možnost, jak vykázat práci. V horní liště vidíte boxík, ve kterém je zobrazen součet dnešní vykázané práce. Uživatel má rychlý přehled, jak na tom je.

Hned vedle máte šipku, která otevře okno pro vykazování. V tom se zobrazuje poslední vykázaná práce a také lze snadno přidat další záznam. Aby jste to měli jako uživatelé snadnější, pokud se nacházíte ve spise, má dopředu vyplněný tento případ a typ sazby. Stačí dopsat činnost a přidat hodiny, které jste činností strávili a čas který budete účtovat, pokud je odlišný. U vykazování podle vyhlášky č. 177, můžete také upravit výši režijního paušálu.


Při zadání času může uživatel použít jak klasický zápis, např. 1:15, tak i matematický zápis s desetinou čárkou, např. 1,5 nebo přímo minutový zápis: 80min.


2. Vykazování práce v úkonu

Úkony jsou důležitou součástí spisu, najdete na záložce Aktivity. Obvykle jsou úkony rozděleny na několik kategorií, dle typu řízení nebo práva. Výkaz práce můžete zapsat až pro konkrétní úkon, např. Sepis žaloby. Z hlediska vykazování máte lepší přehled a úkon je také uveden ve vyúčtování.

Když úkon otevřete, můžete si v něm všimnout boxu s vykázanými hodinami. Zápis je pak obdobný jako v první variantě. Stačí rozkliknout šipku vedle boxu s vykázaným časem.

Image Placeholder

3. Vykazování přes Můj výkaz práce

Uživatel má v Evoliu možnost se podívat na přehled vykázané práce. Jde o samostatnou část, která je přístupná přes menu uživatele v pravém horním rohu.

Výkaz práce zobrazuje práci daného uživatele rozdělenou do sloupců, po dnech. Uživatel jednoduše zjistí, ve kterých dnech vykázal kolik práce - stačí se podívat na výšku sloupce v daném dni. Ve výkazu se mění zbarvení práce podle stavu. Nevyúčtovaná práce má světle modrou barvu, vykázaná modro-zelenou. Pokud práce nebude nikdy účtována změní barvu na světle šedou, stornovaný výkaz má o několik odstínů tmavší šedou.

Výkaz lze doplnit pomocí tlačítka +Přidat, které se zobrazí nad sloupcem, na který najedete myší.

Image Placeholder

Než začnete neuváženě vykazovat, podívejte se, co je zapotřebí nastavit pro efektivní vykazování práce.

4. Vykazování pomocí nevykázaných aktivit

V nevykázaných aktivitách jsou zaznamenány činnosti, které uživatel v Evoliu vykonal, ale mohl opomenout vykázat. Nalezneme je také v Můj výkaz práce. Jsou zvýrazněny červenou barvou ve spodní sekci stránky pod dříve vykázanou prací.

Nevykázané aktivity jsou uváděny s názvem, typem činnosti, číslem a názvy případů, ve kterých se staly. Důležitý je přibližný časový úsek, který se počítá od začátku práce až po započetí následující aktivity.

Vykázaní takové aktivity provedete jednoduše lajknutím aktivity a následným zapsáním délky práce. Přečtěte si více o tom, jak umělá inteligence pracuje s nevykázanými aktivitami.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?