Pokud chcete používat vykazování práce, měli by jste si v Evoliu nastavit pár věcí. Díky tomuto nastavení ušetříte později spoustu času.

1. Výchozí sazby práce

V menu Nastavení klikněte na dlaždici Vykazování.

Otevře se okno, kde si můžete nastavit výchozí sazby. Ty se budou automaticky propisovat do každého nového spisu. Je na vás, zda budete chtít používat dvě sazby nebo jen jednu.

2. Nastavení sazeb u uživatelů

Pokud chcete používat více sazeb, tak si u uživatelů nastavte druh sazby, v jaké se má jejich práce účtovat. V Nastavení →Uživatelé, si můžete rozkliknout konkrétního člověka a sazbu mu nastavit.

Výchozí hodnota u všech uživatelů je Hodinová sazba 1, takže stačí upravit jen ty uživatele, kteří mají pracovat ve druhé sazbě.

3. Změna sazeb pro konkrétní spis

U každého spisu můžete nastavit individuální sazby, které jsou dohodnuty s klientem. Stačí si ve spise otevřít záložku Vykazování a kliknout na tlačítko Nastavení.

Zde si můžete upravit nejen sazby, ale např. velikost paušálu nebo rozpočet spisu.

4. Nastavení číselníku s činnostmi

Číselník činností pomáhá uživatelům zadávat rychle práci, která se stále opakuje. Funguje jako tzv. našeptávač - při zapisování si jej otevřete a jedním kliknutím vybere typ práce.

Nejrychlejší možností, jak editovat položky je dole v našeptávači přes Upravit položky. Všimněte si, že se rozlišuje, zda jde o položku pro Hodinovou sazbu, Vyhlášku 177 nebo Pevnou částku. U pevné částky využijete také políčka Částka a Měna. U ostatních sazeb se částka přebírá automaticky ze spisu!

Image Placeholder

A teď už se můžete podívat na 4 způsoby jak vykazovat práci.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?