Evolio Synchronizer je aplikace sloužící pro zobrazování a úpravu dokumentů ve formátu .docx bez nutnosti dokumenty stahovat do Vašeho počítače. Nabídka ke stažení Evolio Synchronizeru je zobrazena v pravém dolním rohu záložky Dokumenty.

Pozor: pokud máte již Synchronizér stažený, tlačítko pro stažení se vám nezobrazí!

Nainstalovat jej však můžete i přes následující odkaz určený pro Windows: https://instalace.evolio.cz/Evolio8/Azure/DocOpener/


Společně se podíváme na postup instalace

Instalace na Windows

Po stisknutí tlačítka Stáhnout Evolio Synchronizer se otevře stránka, ze které program stáhněte do svého počítače tlačítkem Install.


Stažený soubor poté spusťte a Synchronizer nainstalujte. Po úspěšné instalaci vyzkoušejte, zda aplikace funguje otevřením dokumentu z prostředí Evolia.


Windows instalace pomocí MSI souboru

V zabezpečených firemních sítích je občas nutné použít instalační soubor ve formátu MSI. Určitou nevýhodou je, že správce sítě poté musí dohlédnout na instalaci nových verzí. Ty naštěstí v případě Synchronizátoru nejsou časté.

MSI instalaci si můžete stáhnout zde.


Instalace na MAC OS

Pro uživatele s počítačem Apple jsme připravili video návod. Nejde o nic složitého. Stáhnete si zip soubor s instalátorem a provedete instalaci do složky Aplikace.

Aplikaci si můžete stáhnout na Mac App Store.

UPOZORNĚNÍ: Pokud Vám při spuštění Synchronizátoru vyskočí hlášení o neautorizovaném software, musíte Synchronizátor spustit přes místní popup menu, kde vyberete Otevřít. V některých případech je nutné toto provést 2x za sebou.


Nastavení Synchronizeru

Aplikaci můžete jednoduše najít a otevřít skrze ikonu na hlavním panelu ve Vašem počítači pravým tlačítkem myši, kde naleznete také Nastavení.


Přehled obsahuje dokumenty, které jste otevřeli jako poslední. Stisknutím ozubeného kolečka v pravém horním rohu zobrazíte možnosti aplikace.


Nastavení – volíte jazyk aplikace a zda se budou zobrazovat notifikace (upozornění při zobrazování a uložení dokumentů do Evolia).


Vymazat cache – vymaže data z mezipaměti počítače. Použijte jako první pomoc v případě, že je problém s funkčností!

Složka s dokumenty – otevře složku ve Vašem počítači s uloženými soubory zobrazenými pomocí Synchronizeru.

Zavřít – zavře právě prohlížené okno aplikace.

Ukončit aplikaci – ukončí činnost Synchronizeru, při další práci se soubory v Evoliu se automaticky spustí.

Další nastavení propojení Synchronizeru s Evoliem v prohlížeči naleznete v Nastavení prohlížeče.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?