Druhy účtovatelné práce

Vybírejte mezi vykazováním na hodinovou sazbu, advokátní tarif nebo pevnou částku.

Kateřina Albrechtová avatar
Autor: Kateřina Albrechtová
Aktualizováno před více než týdnem

Při tvorbě Evolia si uvědomujeme, že práce advokátů je rozmanitá, stejně tak jejich způsoby vykazování. Máme proto vytvořeny základní druhy výkazu, pro co nejefektivnější a nejpřesnější záznam práce Vaší kanceláře.

Hodinová sazba

Základním druhem vykazování je Hodinová sazba. Jednoduše zadáte počet hodin, které následně vykážete. Umožňujeme vést dvojí výkaz práce, jeden je skutečný čas strávený činností a druhý se bude vykazovat oficiálně. Takový způsob se hodí například pro koncipienty.

Při vykazování pracujete s vykazovacím oknem (viz výše), které nabízí několik možností a funkcí při zápisu výkazu. Pojďme si je postupně všechny projít.

Začneme s možnostmi přizpůsobení celého okna. Vpravo nahoře jsou tři symboly. Oboustranná šipka umožňuje okno otevřít se všemi funkcemi, které vykazování nabízí, nebo naopak zmenšit do zkrácené verze. Druhý znak, šest teček, umožňuje po držení tlačítka myší a táhnutí přesunout okno na libovolné místo na obrazovce. Nemusíte tak zavírat okno křížkem, když zakrývá nějakou důležitou informaci.

Nahoře uprostřed výkazu je název (do kterého se propisuje zvolená Aktivita - úkon) a pod ním druh účtované práce, v tomto případě hodinová sazba. Hned vedle se nachází bublinka, která zobrazuje aktuální stav výkazu. Váš výkaz můžete libovolně přepínat do jednoho ze čtyř stavů: K vyúčtování, Neúčtovat, Storno, Vyúčtováno. Každý stav má potom, pro lepší přehlednost, ve výkazu jinou barvu.

Následně ve výkazu vidíte Datum, Spis a Čas. K upřesnění vykazované aktivity slouží Aktivita - úkon, kde je možné aktivity vybrat z nabízeného číselníku, nebo napsat vlastní.

Podle toho, jaké úpravy jste prováděli v nastavení, takové funkce se Vám nyní zobrazí ve výkazu. Jsou to například funkce Čas od - do nebo možnost evidovat vícepráce ve spisech bez paušálu.

Dále máte prostor pro zapsání poznámky v textovém poli Podrobnosti, ta se pak propíše do vyúčtování, a pro kanceláře je zde i možnost Přidání interní poznámky. Typ činnosti je souhrnná kategorie, která zajišťuje soubor aktivit, které mají společný základ. Další informace lze zapisovat do Objednal a Provedl, kde volíte subjekty, které se účastnily provedení práce či její objednání.

Níže ve výkazu upravujete Odměnu. Můžete zde měnit účtovaný čas, připsat slevu (slevy určujete v procentech), nastavit cenu za hodinu a k tomu i DPH. Výši hodinových sazeb nebo vykazování v cizích měnách si můžete zadat v nastavení, kde upravujete výchozí sazby, případně můžete hodinovou sazbu upravit i rovnou ve spisu jen pro daný případ.

Ve spodní části se nachází poslední tři důležité funkce: Odstranit, Možnosti a Uložit. V Možnostech lze měnit typ vykazování, tedy volit mezi druhy účtovatelné práce (hodinová sazba, advokátní tarif, pevná částka).

Vyhláška 177/Advokátní tarif

Tato sazba se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb. Odpracované hodiny se ve výkazu převádějí na počet úkonů, nebo můžete rovnou zadat počet úkonů a nezatěžovat se hodinami. Na tuto sazbu lze uplatnit různé druhy slev nebo zvolit náročnost. Podle zaškrtnutých možností se vám výsledná sazba sama přepočítá.

Poznámka

Nezapomeňte si ve spisu, na který chcete vykazovat vyhláškou, nastavit tarifní hodnotu věci a sazbu za úkon.

U vykazování vyhláškou přibývají ve vykazovacím okně nové funkce. Vrchní část výkazu je téměř totožná s hodinovou (viz výše). Zde navíc naleznete zapisování podobného úkonu.

Níže ve výkazu vidíte dva sloupečky, levý sloupec Odměna je informativní, částky v něm zadané nelze ve výkazu upravovat, vyjma Promeškaného času. V Nastavení odměny si zaškrtáváte zvolené parametry výkazu, které se pak automaticky sečtou do konečné ceny. Jsou to: zastoupení více osob, náročnost, sleva a zmeškaná jednání.

Pevná částka

U pevné částky je zápis hodin pouze pro Vaši orientaci, vždy se bude vykazovat zadaná částka. Počet hodin není uveden ani ve vyúčtování. Výši částky si pak sami volíte přímo ve výkazu, nebo vybíráte z předem nastavených činností z číselníku.

Hlavní funkce u vykazování částkou najdeme opět v Odměnách. Vykazování částkou funguje na principu násobení. Zadáváte zde Počet kusů, samostatnou Částku a je-li to potřeba, tak i Slevu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dostali jste odpověď na svou otázku?