Hybridní poštu odesíláte pomocí úkonu v případech. Provedeme Vás tímto postupem krok za krokem.

  • Otevřete si případ z kterého dopis odešlete, případně založte nový. Pokud tápete, pusťte se nejdříve do článků o založení advokátního spisu nebo pohledávky!
Image Placeholder
  • Změňte typ obálky na hybridní poštu jednou z možností: HP Obyčejná, HP Doporučeně, HP Dodejka, s prioritním doručením, nebo v Ekonomickém režimu s příponou Eko.
Image Placeholder
  • Přidejte soubor, který má být vytištěn a vložen do obálky zasílané adresátovi. Můžete nahrát soubor z Vašeho počítače, vybrat z dokumentů případu nebo generovat dokument. Textové soubory vkládejte ideálně ve formátu PDF, soubory .docx Evolio na PDF samo převede. Dokument musí být obsažen v každé Hybridní poště, bez něj nebude dopis možné odeslat!
  • V příloze lze zaslat až 8 dokumentů.

Pozor! Pokud budete přikládat soubor s příponou .docx je lepší jej nejdříve ručně převést na PDF. A to z důvodu možné nekompatibility některých neobvyklých formátování textu v těchto dokumentech. PDF dokument můžete před odesláním zkontrolovat a uvidíte tedy přesnou podobu odesílaného dokumentu.


  • Pole Výsledek a Popis/Poznámka v úkonu jsou nepovinná, vyplňujete je pro Vaši lepší orientaci mezi ostatními aktivitami.
  • Hotovou zprávu pošlete tlačítkem Odeslat.
Image Placeholder
  • Po odeslání Hybridní pošty se tag s typem obálky zamění za aktuální stav doručení pošty. Pokud jste vybrali obálku, u které je povoleno sledování zásilky, klikněte na stav a dostanete se na oficiální stránky pošty.

Pozor! Zásilka není vedena v systému ihned po jejím odeslání z Evolia. Česká pošta sledování spouští až po vytištění zásilky. Tisk probíhá každý všední den ve 14:00. Pokud ji stihnete odeslat do této doby, sledování bude aktivní ještě v ten den. V opačném případě se tisk a uvedení do systému sledování provede následující den.


  • Také nabízíme stažení Podacího lístku u typů obálek poslaných doporučeně. A to buď přímo skrz úkon, nebo v části Pošta→Odeslaná pošta. Lístek můžete stáhnout do Vašeho počítače, nebo přímo do dokumentů případu z kterého byla pošta odeslána.

Teď už víte jak se v Evoliu používá služba Hybridní pošta. Na závěr Vám ještě přikládáme seznam všech stavů, které mohou v hybridní poště nastat.


Seznam všech stavových hlášek

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?