Vykazování je jedno z nejdůležitějších nastavení v Evoliu. Obsahuje základní konfiguraci usnadňující následnou práci. Naleznete jej v podkategorii Základní nastavení.


Image Placeholder

Pole Název firmy tvoří podklad pro generování dokumentů pomocí tiskových parametrů. V dalším kroku zadejte zda jste Plátce DPH. Nejdůležitější částí jsou hodinové sazby. Každý z uživatelů má přiřazenou hodinovou sazbu podle pozice ve firmě. Při vykazování práce na spisu potom Evolio klientovi automaticky účtuje přidělenou sazbu.


Pokud máte ještě chvíli času, v dolní části se můžete překliknout do údajů pro fakturaci a vyplnit hned další užitečné nastavení.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?