V tomto nastavení uživatel provádí správu nabídky jednotlivých Finančních položek v případech.


Evolio nabízí čtyři kategorie financí a to Náklady, Odměna, Peněžité plnění a Příslušenství. Do jedné z těchto kategorií spadají všechny položky. V tabulce je uvedena skupina, podle ní se provádí součty v přehledu, algoritmus a informace jestli je položka uživateli viditelná k výběru. Kategorie není možné měnit, ale jinak jsou jednotlivé položky v režii uživatele.


Provádění úprav

Upravit můžete většinu položek. A to pomocí tlačítka Tužky, při najetí myší na zvolenou položku. Pokud je u položky za názvem zobrazeno šedé kolečko s písmenem S, nelze provádět modifikaci ani smazání z důvodu, že se jedná o systémovou položku.


Image Placeholder

Je vhodné změny provádět s nejvyšší opatrností! Formulář pro úpravu vypadá následovně. Název je jasný, podle něj rozpoznáte položku při jejím založení, Popis se zobrazuje po uložení položky v tabulce a také se využívá např. v tiskových parametrech. Text v hranatých závorkách dosazuje přesnou částku. Pokud nechcete mít v popisu částku, smažte všechny hranaté závorky i s obsahem, jinak jejich úpravu nedoporučujeme!

Dále nastavujete Skupinu a Pořadí v menu, které posune při výběru výše nejpoužívanější položky. Algoritmus výpočtu je interní označení pro způsob počítání výše položky. Jako poslední zaškrtnete, jestli chcete tuto položku zobrazit a používat ji tak ve financích.


Pokud používají Evolio kolegové v zahraničí, můžete jim finanční položky přeložit do jejich rodného jazyka, pomocí překladače skrývající se pod poslední ikonou.


Image Placeholder

Nová položka

Novou položku přidáte vytvořením kopie některé, z již existujících položek. Může to být i ze systémové položky. A to pomocí druhého tlačítka v pořadí: zdvojeného listu.


Image Placeholder

Zobrazí se formulář původní položky, kde navíc v názvu přibylo slovo Kopie. Zde je možné opět provádět úpravy.


Chybí Vám nějaká položka a není možné ji vytvořit z kopie? Obraťte se na naší zákaznickou podporu a my Vám pomůžeme.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?