Úrokové položky v sobě skrývají různé úpravy. V Evoliu se nemusíte spokojit pouze s jednoduchým výpočtem úroku, který spočítáte na kalkulačce. V tomto článku se o úrocích budeme bavit jako o souhrnné skupině položek, ty proto nemusí obsahovat všechny možnosti.

Výpočet z jistiny

Každý úrok může nebo nemusí být vázán na jistinu. Evolio nabídne ve výběru vždy položku ze skupiny Jistina, ze stejného případu, ta ale může mít jiný základ pro výpočet, např. protože byla část uhrazena mimo Evolio. U jiného základu pro výpočet úroku, stále můžete jeho počítání navázat na splacení původní jistiny nebo právě jiného základu. Nabízíme také Rozpad jistiny, který se promítne dále do pole Základ.


Image Placeholder


Výpočet bez jistiny

Ne u všech případů musí být položka typu jistina, ale stále potřebujete počítat úrok. V tom případě s políčkem Jistina nepracujete a zadáte rovnou částku do Základ.


Image Placeholder

Kapitalizace úroku

Pokud máte úrok přesně vyčíslen, zaškrtněte volbu Zadat ručně, tím se zastaví přepočet a do vedlejšího políčka doplňte výši úroku.


Image Placeholder

Upřesnění výpočtu

Výši úroku můžete mít v procentech nebo promilích. V intervalech pro výpočet jsou zastoupena všechna obvyklá rozpětí včetně úrokových standardů. U tohoto úroku můžete vybrat, jestli se bude generovat až do zaplacení poslední splátky jistiny, nebo do určitého data. Při zadání přesného data můžete nastavit také Vyčíslení k aktuálnímu datu nebo celou kapitalizaci úroku (vypočte a zapíše konečnou výši úroku do položky).


TIP: Pokud máte u Jistiny zadánu její splatnost, při zápisu nové úrokové položky se toto datum, s přičteným dnem, přebírá jako počáteční datum pro jeho výpočet.


REPO sazba

Samozřejmostí v Evoliu je také REPO sazba od ČNB u zákonného úroku. Bereme v úvahu při výpočtech odlišná data začátku REPO sazby a samotného úroku. Změny ve výpočtu provedete opět v části Upřesnění.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?