Nyní Vám ukážeme, co vše je nutné nastavit v Evoliu pro správné fungování Elektronického platebního rozkazu.


Šablona rozkazu

Vytvoření EPR šablony vyžaduje určitou dovednost a proto jsou první šablony pro zákazníka obvykle vytvářeny ve spolupráci s konzultanty Evolia. Posléze si zákazníci vytvářejí šablony nebo jejich modifikace svépomocí.


Připravuje se na základě vzorů (obvykle ručně generovaných EPR). Přesuňte se do Nastavení→Integrace→EPR-Elektronický platební rozkaz. Zde přidáte novou šablonu. Šablon můžete můžete mít několik, pro každý vzor jinou.


Image Placeholder

Základní údaje šablony

U šablon, pokud se podíváte pozorněji, zjistíte, že první dvě záložky Základní údaje a Podrobnosti mají stejné položky, které se nacházejí přímo ve formuláři EPR. Doplníte je ze svých vzorů ve stejné podobě do Evolia.Image Placeholder

V Podrobnostech můžete zaškrtnout, že si přejete vkládat číslo případu jako spisovou značku žalobce, zda jste plátcem DPH nebo jestli souhlasíte s rozhodnutím věci bez nařízení jednání.

Pokud zaškrtnete políčka Dogenerovat... nemusíte tyto zadávat do finančních položek, vytvoří se samy. Když nevyplníte do šablony všechny tři účty, budou se přebírat z nastavení v pohledávce, ve které budete EPR generovat.

Skutečnosti a jejich texty

Skutečnosti jsou nárokované položky ve vymáhané částce. Těch můžete mít v šabloně neomezené množství, musí ale mít stejný název jako finanční položka v pohledávce. Text přepíšete z Vašeho EPR, místo přesných údajů můžete používat tiskové parametry, které údaje doplní samy při generování. Tiskovým parametrům se věnujeme v tomto článku.


Skutečnosti doplněné o tiskové parametry, tak mohou vypadat následovně:

Použité parametry na obrázcích, které si můžete ihned vyzkoušet:

  • [[Spis.Cislo]] - doplní číslo případu
  • [[Finance.Celkem.Narok.Jistina]] - sečte všechny položky typu Jistina
  • [[Finance.Celkem.Narok.Uroky]] - sečte všechny položky typu Úroky.

U parametrů [[Finance.Celkem.Narok.Jistina]] a [[Finance.Celkem.Narok.Uroky]], si můžete všimnout rozšířeného zápisu o |Format=mena. Tento doplněk automaticky připíše za částku měnu ( ,- Kč).

Máme také parametry, které jsou jedinečné, protože každý zákazník má jiná data a je potřeba šablonu co nejvíce přizpůsobit požadavkům každého z Vás.

  • [[PripadUDF|Datum smlouvy]] - tyto parametry se přebírají z polí UDF, která jsou dělána na míru. Více o nich naleznete zde.
  • [[Udalost.PredzalobniVyzva.Datum]] - tento parametr nalezne datum vytvoření úkonu s názvem Předžalobní výzva v daném případu

Opakovaně přikládané dokumenty

Do poslední záložky Stálé přílohy vložíte dokumenty, které se budou vždy přikládat ke každému vygenerovanému EPR podle této šablony. Dokument po nahrání označíte jedním z 6 typů příloh.


Image Placeholder

Co udělat dále?

Každá pohledávka určena pro EPR musí mít validní údaje. EPR můžete generovat jednotlivě přímo na kartě pohledávky (sekce Finance). Pokud máte pohledávek větší množství můžete provést hromadné generování (v modulu Evolio Power Reporting). Součástí generování je i automatické vytváření některých finančních položek (SOP, právní úkony).


Image Placeholder

V pohledávce před generováním přichystáte dokumenty. Vytvoříte složku EPR přes menu Speciální složka→EPR. Druh Jiný nemá vlastní podsložku, tyto dokumenty se nechávají volně ve složce EPR.


Image Placeholder

Poslední věc se netýká přímo pohledávky. Aby byl proces co nejvíce automatizován, spárujte si s Evoliem svou datovou schránku nebo emailový účet! Budete tak dostávat informace od soudu přímo do Evolia a proces EPR bude o to víc automatizovaný.


Generování jednotlivých EPR a úpravy

Teď už můžete generovat platební rozkaz. Ten naleznete v přehledu Financí, kde je tlačítko Elektronický platební rozkaz.


Image Placeholder

Jako první v menu Vytvořit nový a otevřít pro úpravy, slouží pro případy, kdy se text ve skutečnostech musí před odesláním upravit. V dalším kroku vyberete šablonu, podle které se bude EPR generovat. Takto vygenerované EPR můžete rozpracované uložit jako koncept a pokračovat kdykoliv později na jeho úpravách v Upravit rozpracovaný EPR, nebo hned odeslat na příslušný soud.


Image Placeholder

U šablon bez nutnosti zásahu můžete rovnou Generovat kompletní EPR.


Image Placeholder

Následně se vytvoří úkon Návrh na elektronický platební rozkaz, v němž byl odeslán platební rozkaz na příslušný soud. Ten se vrátí v podobě PDF, který se podepíše certifikátem a odešle již oficiálně. Pokud nemáte zadány všechny náležitosti, úkon skončí chybou.


Pokročilé úpravy

V jistých případech můžete chtít změnit více údajů ve formuláři. Týká se to situací, kdy je např. nutné upravit adresu a ne pouze text skutečnosti. V prvním kroku si vyberte v Evoliu možnost Jen XML pro další zpracování, opět se vytvoří úkon, ale tentokrát jen se souborem epr.xml.


Image Placeholder

Ten si stáhněte a upravte si ve svém editoru (např. poznámkový blok) a poté nahrajte zpět do Evolia jako revizi. Pro odeslání se vraťte do záložky Finance, a zvolte v menu Upravit rozpracovaný EPR.


Image Placeholder

Co se bude dít po odeslání?

Z úřadu Vám přijde email nebo datová zpráva, která obsahuje spisovou značku, ta se sama založí do pohledávky, nebo ji založíte ručně. Pokud nastane změna v InfoSoudu, můžete dostat upozornění v podobě úkolu.


Na to navazuje služba InfoDokument. V další zprávě dostanete specifický identifikátor, který společně se spisovou značkou umožňuje přístup k oficiálním dokumentům. Evolio hlídá tuto stránku a jakmile dojde k vyvěšení Pravomocného rozhodnutí, vznikne nový úkon Elektronický platební rozkaz - pravomocné rozhodnutí, který toto pravomocné rozhodnutí obsahuje.


V případě zamítnutí EPR, budete upozorněni úkolem z InfoDokumentu. V tuto chvíli se nevytváří úkon!


Hromadné generování šablon

Protože máte pohledávek větší množství, pro zrychlení práce Vám poslouží náš modul eFilters - Knihovna filtrů, díky kterému můžete provádět hromadné akce. V modulu se od počátku nachází několik základních filtrů pro práci s EPR.


V každém filtru můžete provádět odlišné třídění a činnosti. Zde jsme právě připravili ukázku hromadného generování EPR. Nemusíte se tak proklikávat jednotlivými pohledávkami, vše zvládnete na jednom místě.


Pokud Vám stávající filtry nestačí, obraťte se na naši zákaznickou podporu, kde dokážeme vytvořit filtry přesně podle představy.


Našli jste odpověď?