Elektronický platební rozkaz je digitální verze klasického listinného platebního rozkazu, který je realizován v rámci projektu zvaného elektronizace justice.

Co nabízíme v automatizovaném procesu EPR?

Import dat

K tomu abyste mohli generovat EPR je nutné nejprve mít v Evoliu potřebná data. Vše začíná importem pohledávek pomocí importního modulu.

Import provádíme:

  • z tabulek v Excelu
  • z XML souboru
  • pomocí importního můstku (pro složitější varianty dat)

Předžalobní fáze

V rámci předžalobní části zvládá Evolio především generování a odeslání předžalobní výzvy, nejčastěji pomocí Hybridní pošty. Ta zajistí vytištění a doručení zásilky, v Evoliu se automaticky aktualizuje stav doručení a stáhne se podací lístek.

Veškeré úkony v rámci předžalobní fáze mohou být v Evoliu prováděny hromadně.

Pokud dlužníci nereagují na výzvu k zaplacení dluhu, je po stanovené lhůtě nutné zahájit vymáhání soudní cestou.

Hodně našich uživatelů oceňuje propracované stavy, díky kterým ví, co se s pohledávkou v tuto chvíli děje a jaké další kroky musí podniknout v celém životním cyklu pohledávky.

Podání EPR a soudní vymáhání

Úvodní automatická část

Ještě před generováním EPR obvykle dochází ke kontrole připravenosti spisu pro platební rozkaz. Pro dokumenty je ve spise připravena speciální složka EPR. Poté se rozbíhá nejvíce automatizovaná část celého EPR procesu.

Proto, abyste nemuseli každý rozkaz vyplňovat ručně, máte v Evoliu šablony v kterých se používají tiskové parametry. Inteligentní mechanizmus šablony doplňuje informace z pohledávky do EPR, takže výsledný platební rozkaz vznikne bez zásahu uživatele.

Pro hromadné generování EPR se využívá modul Evolio Power Reporting, kde lze vygenerovat stovky až tisíce platebních rozkazů na jeden klik!

Co se děje po odeslání EPR?

Evolio přijme a automaticky zpracuje emailové odpovědi z epodatelny Justice. Přiřadí je automaticky ke spisům, z obdržených emailů získá přidělenou spisovou značku a také všechny informace potřebné pro zaplacení soudního poplatku.

V modulu Evolio Power Reporting je k dispozici speciální report s přehledem soudních poplatků. Umožňuje vygenerovat hromadný příkaz k úhradě SOP (formát MultiCash).

Poté Evolio čeká na datovou zprávu s vydaným nepravomocným EPR. Z něj dokáže vyčíst specifický identifikátor, díky kterému sleduje stav dokumentu ve službě InfoDokument.

Nabytí právní moci EPR

Pokud Evolio ve službě InfoDokument zjistí, že platební rozkaz nabyl právní moci, stáhne tento dokument i s doložkou právní moci. Dále k tomuto dokumentu vloží metadata obsahující údaje o datumech, soudu atd. Evolio zároveň změní stav spisu a vygeneruje upozornění pro příslušného uživatele.

Převod EPR na C řízení

V případě převodu na C řízení už není možný tak vysoký stupeň automatizace. Je nutné, aby uživatelé zpracovali příchozí datové zprávy. Nicméně i zde nabízí Evolio řadu usnadnění, zejména při zpracování pošty. V případě, že je nařízeno jednání, umí Evolio generovat omluvenky z jednání.

Exekuční titul

Jakmile máte ve spise pravomocný exekuční titul, můžete v Evoliu vygenerovat exekuční návrh. Do něj se využijí údaje z metadat dokumentů, dále se vytvoří soubor XML s datovou větou, která obsahuje všechny potřebné informace. Výsledný exekuční návrh se všemi potřebnými přílohami se poté odesílá na vybraný exekutorský úřad. Pokud tento exekutorský úřad také používá Evolio, dokáže XML datovou větu naimportovat jako nový spis.

Insolvence a vypořádání

Evolio obsahuje části týkající se insolvence dlužníka, včetně přihlášky do Insolvence. Poslední fází EPR procesu je vypořádání spisu.

Našli jste odpověď?