Evolio Importer umožňuje hromadně upravovat finance v jednotlivých případech a pohledávkách.


Po stisknutí tlačítka Finance v hlavním menu se vám otevře tabulka, do které můžete pomocí tlačítka Otevřít vložit váš soubor s finančními údaji, které do Evolia chcete naimportovat.


Aby Evolio dokázalo rozpoznat a přiřadit data z tabulky k jednotlivým položkám v prostředí Evolia proveďte Mapování.


Šablonu pro úspěšné namapování vaší tabulky vám vytvoříme. Stačí, když nám zašlete vzor dokumentu, ve kterém máte uložené údaje, které chcete aktualizovat. Tuto šablonu poté v okně Mapování vyberte a stiskněte tlačítko Potvrdit.


V levém dolním rohu naleznete Souhrn importu. Pokud v prvním řádku tabulky máte názvy jednotlivých sloupců, políčko První řádek je hlavička nechte zaškrtnuté. Níže se vypisuje název šablony, počet validovaných (úspěšně namapovaných) případů a počet chybných případů. Případy, u kterých se vyskytla chyba budou v tabulce červeně zvýrazněny.


Pokud se tabulka namapovala úspěšně, stiskněte Import.


V okně Import poté zvolte Název balíku, kterým si označíte vložený soubor dat a stiskněte Potvrdit.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?