Evolio Importer umožňuje hromadně nahrávat dokumenty k jednotlivým případům.


Po otevření Importu dokumentů stisknutím tlačítka otevřít zvolte soubory které chcete do Evolia naimportovat.


Při prvním nahrávání souborů si vytvoříte šablonu, kterou poté využijete při každém dalším nahrávání. Zvolte cestu ke složce, ve které máte uložené požadované dokumenty pomocí ikony složky vedle pole Cesta ke složce.


Dále můžete zvolit, zda chcete importovat soubory nebo složky.

Pokud máte soubory přímo ve složce, kterou jste zadali do pole Cesta ke složce zvolte soubory. V takovém případě musí název každého souboru začínat číslem případu, aby bylo Evolio schopno dokumenty k případům přiřadit. Například pokud chcete nahrát soubor k případu s číslem 000000 může název dokumentu vypadat takto: 000000faktura.docx.


Pokud máte soubory v zadané složce roztřízené do složek jednotlivých případů, zvolte složky. Aby se soubory ve složkách správně přiřadily k případům pojmenujte složky tak aby název každé složky začínal požadovaným číslem případu. Například pro případ s číslem 000000 může název složky vypadat takto: 000000_dokumenty.


Pokud nechcete, aby soubory v Evoliu byly pojmenované číslem případu zaškrtněte pole Smazat výsledek regulárního výrazu z názvu. Importer poté číslo případu z názvu odebere a ponechá pouze text za číslem. Například soubor pojmenovaný 000000faktura.docx bude v Evoliu pojmenovaný faktura.docx.


Při nahrávání složek zaškrtnutím pole Nahrát do kořenové složky určíte, že se soubory při nahrávání uloží k případu volně bez rozdělení do složek.


Pole přípona dokumentu umožňuje za název dokumentu cokoliv připsat. Například pokud do přípony dokumentu napíšete XX soubor pojmenovaný 000000faktura.docx bude v Evoliu pojmenován 000000fakturaXX.docx.


Pokud při importu vyberete událost, v Evoliu se událost automaticky vytvoří a přiřadí se k ní importované dokumenty. Soubory můžete přiřadit k jedné události nebo vytvořit pro každý soubor novou událost.


Po vyplnění všech polí stiskněte tlačítko Vytvořit, čímž vytvoříte novou šablonu. V okně nová šablona vyplňte název šablony a klienta, který šablonu vytváří. Každou změnu šablony, kterou provedete poté potvrďte tlačítkem uložit. Po vytvoření šablony stiskněte Potvrdit.


Stisknutím tlačítka Validace zkontrolujete, zda jsou soubory připravené k importu.


Pokud validace proběhla úspěšně stiskněte tlačítko Import a zadejte název balíku sloužící pro lepší zpětnou orientaci.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?