Úvěrové splátkové kalendáře
Kateřina Albrechtová avatar
Autor: Kateřina Albrechtová
Aktualizováno před více než týdnem

Evolio s novým produktem Úvěry rozšířilo také svou nabídku splátkových kalendářů a to konkrétně o dva typy nejčastěji využívaných úvěrů.


Výhodou úvěrových splátkových kalendářů je jejich specializace a zapojení do celého ekosystému úvěrů. Při vytvoření kalendáře proběhne automatické vygenerování finančních položek Jistina a Úrok. Příchozí platby spárované k těmto kalendářům jsou automaticky rozúčtovány podle speciálního algoritmu, tak aby byl dodržen poměr jistiny a úroku. Penále za pozdní splátku je pak lepší řešit dalšími finančními položkami (např. Smluvní úrok z prodlení). Díky tomu Vám zůstane výpočet jistiny a úroku ve splátkách korektní.


Chcete vědět něco o ostatních kalendářích? Přečtěte si náš článek Splátkové kalendáře, kde se také dozvíte o všech možnostech úprav splát. kalendářů.


Úvěr s anuitními splátkami

Anuita je měsíční splátka, která je během celé doby neměnná. Ale poměr splátek jistiny a úroku se v průběhu splácení mění - z počátku je více splácen úrok oproti jistině a postupem času se úrok snižuje a jistina tedy tvoří vyšší část splátky.


Do formuláře v Evoliu zadáte údaje o úvěru, důležité je správně uvést, zda se platby uskuteční na začátku nebo konci období, podle toho se použije odlišný typ výpočtu. Nezapomínejte ani na datum poskytnutí, tedy datum začátku platnosti splátkového kalendáře. Evolio dále samo vypočítá výši splátky a úroku, uživatel už pouze vybere začátek platnosti kalendáře.Úvěr se splátkami úroku, jistina na konci

Druhý úvěrový kalendář jak již z názvu napovídá, funguje na principu měsíčních splátek pouze úroku, přičemž poslední měsíc splatí dlužník jak úrok, tak celou jistinu.


Ve formuláři jsou důležité správně zadané údaje Datum poskytnutí, splacení a První splátky. Výši splátky a úroku Evolio spočítá samo.


U tohoto kalendáře můžete přidat další splátku úroku navíc tlačítkem pod tabulkou Přidat splátku. Při této akci se vloží nová měsíční splátka úroku před poslední měsíc, kdy se má splatit úrok i jistina, čímž dojde k prodloužení splatnosti této částky o jeden měsíc.


Image Placeholder

Zaúčtování plateb

Narozdíl od běžných splát. kalendářů v Evoliu, mají úvěrové kalendáře jinou logiku zaúčtování plateb. Primární datum pro zaúčtování je určen datem splátky. To znamená, že když je platba přiřazena ke konkrétní splátce, dojde k zaúčtování platby vždy k datu splátky.


Pokud ručně posunete platbu na jinou splátku, tak dojde ke změně rozúčtování (změní se datum rozúčtování). Uvedený mechanismus je určitým kompromisem, ale z praktického hlediska má pro uživatele nejvíce výhod.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dostali jste odpověď na svou otázku?