Úkony jsou jedna z nejsilnějších funkcí Evolia a by byla škoda je nevyužívat na 100 %, proto Vám ukážeme jak na to!

Podíváme se na:

Nedílnou součástí je také výkaz práce v úkonu, kterému se věnujeme v samostatném článku.

Vytvoření úkonu

Založení úkonu je jednoduché, stačí kliknout na tlačítko Přidat úkon. Jako první vidíte Nový úkon. Tento úkonu je specifický v tom, že nemá předdefinovaný název, ten musíte zadat sami. Vhodná volba pro začátečníky, kteří nemají zatím uloženy všechny své úkony v kategoriích nebo pro téměř nepoužívané úkony. Níže jsou již kategorie s nastavenými úkony.


Tip: Úkon můžete přidat jednoduše také z přehledu případu pomocí tlačítka

Akce - Zapsat aktivitu/úkon

Po výběru se dostanete k samotnému formuláři. K úkonům lze zapisovat poznámky, přiřadit a generovat dokumenty, které je možné ihned odeslat, a také zadat údaje nutné k vykazování. Vykazování práce v této fázi je nejjednodušší přímo v úkonu, existují ovšem i další možnosti. To vše si teď detailně popíšeme.


Záhlaví úkonu

Jako první je ve vrchní části možné měnit Spisové číslo úkonu. Takto jednoduše poznáte, které úkony zařadíte do soudního spisu. Změna se provádí najetím myši na číslo úkonu. Zobrazí se tužka, která umožňuje editaci.


Tělo úkonu

Nyní se posuneme dále. Pod názvem úkonu se nachází pole Popis/Poznámka, kde uživatel zapisuje další důležité informace. Tyto informace slouží pouze k Vašim potřebám! Informace jsou čitelné ze záložky Aktivity.

Pokud Vám u úkonu něco chybí, máte možnost vytvoření vlastního pole. Jsou rozděleny na čtyři druhy podle formátu informací. Pole se zadává vždy k jednomu úkonu a můžete jich tak mít neomezené množství. Zakládají se v nastavení úkonů.


Práce s dokumenty

Nahrávání dokumentů

Poslední, ale neméně důležitou funkcí je přiřazení souborů. Máte na výběr: Nahrát z počítače vybere soubory z disku Vašeho počítače. Přidat z dokumentů případů otevře další okno s uloženými dokumenty v daném případu.


Generování dokumentů do úkonu

Dokument můžete také vygenerovat přes funkci Vytvořit ze vzoru.

Soubory s tiskovými parametry je nutné nejdříve uložit do systému Evolia, jinak nelze generovat dokument! A to by byla škoda, protože to je jedna z dalších skvělých funkcí Evolia. Jednotlivé úkony mohou mít dokumenty přiděleny z nastavení. V opačném případě se zobrazí seznam všech tiskových vzorů. Po vygenerování dokumentu budete vyzvání k výběru adresáta, pokud je uveden v parametrech vzoru.

Úprava a odeslání dokumentů

S přiřazenými dokumenty je možné následně provádět další úpravy dle potřeb. Soubory PDF dokážete před odesláním také Podepsat certifikátem, pokud jej máte uložený v Evoliu. Ušetříme Vás tak zbytečného stahování a nahrávání dokumentů.


Tlačítko Odeslat dokumenty vytvoří vazbu mezi úkonem a nově vzniklou odchozí poštou. Evolio pracuje s několika komunikačními kanály, a to: Email, Datová schránka, Obyčejná pošta a Hybridní pošta.

Zapsat práci nebo Hotové výdaje můžete přímo v úkonu. Více se dozvíte v článku Výkaz práce v úkonu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?