Nový Advokátní spis založíte do systému na tři kliknutí myší pomocí tlačítka Nový Advokátní spis, ve vrchní liště Evolia. Tato nabídka je přístupná z kteréhokoliv místa.

Dále vyplníte formulář. První a nejdůležitější povinný údaj je Věc. Číslo spisu je možno zadat ručně, v tom případě bude použito pouze u tohoto spisu. Když není zadáno, Evolio přebírá formát z hlavní číselné řady ve výchozím stylu: číslo/rok. U některých druhů spisů, ale můžete mít nastaven požadavek pouze na ruční zápis čísla. Hlavní číselnou řadu je možné upravit. Pokud potřebujete speciální číslování pro jednotlivé druhy případů, můžete si vytvořit tak stejně vlastní Samostatnou číselnou řadu.

Advokátní spis dále nelze založit bez Poštovního účtu, nacházejícího se ve střední části formuláře. Založení vlastníka pošt. účtu je popsáno v článku ze sekce Nastavení. V Základních údajích stojí jistě dále za zmínku funkce Zodpovídá, Vyřizuje a Štítky. Ve spodní liště také můžete při jednom upřesnit typ, měnu a částky pro spis přes Nastavení Vykazování.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?