Pokud jste si všimli, že jsme vynechali vždy při popisu úkonu box s ikonou hodin a jejich počtem, budeme se mu věnovat právě teď. Pokud jste se dostali až tady, ale nevíte co je to úkon a jak jej založit, vraťte se na předchozí článek.

Box v pravém rohu úkonu slouží k záznamu celkového času, který byl potřeba pro splnění aktivity a zápisu dalších příslušných nákladů. Tento čas i s ostatními položkami bude následně vyúčtován subjektu k úhradě.

Image Placeholder

Po jeho otevření vyberete datum, popis činnosti a celkový čas strávený touto aktivitou. Zadání času je možné dvěma způsoby: v matematickém formátu 1.5 nebo klasicky 1:30 tzn. práce trvala v obou případech celkem 90 min. Sazba byla zadána už při nastavení vykazování.

Image Placeholder

Opravu nebo změnu zápisu práce provedete kliknutím na daný řádek, když je viditelná ikona tužky.

Image Placeholder

Formulář výkazu práce je jednoduchý a přehledný, můžete změnit například druh sazby za práci.

Image Placeholder

Hotové výdaje

Jak jsme si uvedli výše, je možné přidat další související náklady, kliknutím vlevo dole na Přidat hotové výdaje. Výdaj je doplněk k práci, který je potřeba k dokončení úkonu, nebo nečekaný výdaj např.: kolek, jízdenka apod. V případě hotových výdajů se nejedná o časový úsek ale jednotky kusů. Ve formuláři si již sami nastavíte jejich počet, jednotkovou cenu.

Image Placeholder

Co znamená zelené kolečko?

Pokud je na řádku ve výkazu zobrazeno zelené kolečko s fajfkou, došlo již k vyúčtování této položky. Jak se pracuje dále s vykázanou prací a výdaji se dozvíte v navazujícím článku.

Image Placeholder

Nastavení číselníku s činnostmi

Číselník činností pomáhá uživatelům zadávat rychle práci, která se stále opakuje. Funguje jako tzv. našeptávač - při zapisování se otevře a uživatel si některou položku kliknutím vybere.

Image Placeholder

Nejrychlejší možností, jak číselní upravit, je rozkliknutí již zapsané práce. Ve formuláři kliknete na název Typ činnosti. Poté se otevře číselník, který můžete libovolně upravovat. Všimněte si, že se rozlišuje, zda jde o položku pro hodinovou sazbu, vyhlášku 177 nebo pevnou částku u kterou k položce přímo zapíšete.

Image Placeholder

Úkon není jediné místo kde lze zapisovat práci, objevte další způsoby vykazování!

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?