Stav informuje uživatele v jakém stádiu se případ nachází, je viditelný už ze sekce a lehce rozpoznatelný, díky tomuto jej uživatel nemusí složitě vyhledávat v kartě spisu. V sekci má svůj vlastní sloupec. Při založení spisu je automaticky stav nastaven vždy na Aktivní.


Po zobrazení konkrétního případu uživatelem se stav vyskytuje, podle druhu případu, na dvou místech. Tím prvním místem je horní lišta případu (Advokátní spisy, Obchodní případy a Obecná agenda), kde je hned za názvem spisu.


U produktů Pohledávky a Úvěry se nachází stav v panelu s přehledem vymáhané částky.


Při rozkliknutí tohoto tagu se zobrazí menu a jedním kliknutím jde stav spisu aktualizovat, to je možné pouze pokud má uživatel právo měnit stav spisu! Na výběr je na začátku pár základních stavů. Každá společnost si ovšem může vytvářet další stavy. K tomu slouží poslední v nabídce Upravit položky.


Úprava položek

Jak již bylo uvedeno výše, toto tlačítko umožňuje editaci stavů v číselníku. Při zobrazení číselníku přímo z případu uvidíte pouze stavy pro daný produkt.

Stavy v tabulce označené ve sloupci Systémový nelze odstranit ani upravovat. Ostatní stavy máte již plně ve své režii. Pole Ukončeno se používá pro případy, které jsou formálně ukončeny (mohou mít jakýkoliv název). Zabráníte tak například generování paušálu. Sloupec Druh upravuje viditelnost stavů. Pokud je stav určený pouze pro jeden druh, neuvidíte tento stav ve výběru u ostatních druhů.


Vytváření nových stavů je možné skrze tlačítko Přidat v dolní části číselníku. Přibude jeden řádek, ve kterém nastavíte parametry a pomocí diskety následně uložíte.


Pokud chcete najednou upravit stavy pro více produktů, seznam všech stavů naleznate v Nastavení→Číselníky→ Produkty:Nastavení stavů. Je potřeba dávat pozor který produkt upravujete! Produkty mohou mít stejné názvy stavů.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?