Evolio umí automaticky stáhnout poštu ze složek s číslem spisu z Vašeho emailového klienta do požadovaného spisu. Tzn., že pokud si vedete ve Vašem emailu hierarchii složek s poštou k jednotlivým případům, je možné tyto zprávy přiřadit do spisu, bez toho aniž byste ji museli v Evoliu znovu třídit.

Co udělat pro stažení složek

Ve svém emailovém klientovi musíte mít správně pojmenovány podsložky. V jejich názvu musí být uvedeno číslo spisu v hranatých závorkách: [cislopripadu] nebo [#cislopripadu], např. [21/2020].

UPOZORNĚNÍ

Pokud poštu v Evoliu nevidíte a číselná řada obsahuje '/', tak při používaní služby IMAP v emailu je třeba ve jménu složky tento znak nahradit ' - '.

Dále si v nastavení emailu upravíte stahování zpráv. U emailu zaškrtnete Stahovat poštu jen z vybrané složky a vyberete hlavní složku, která obsahuje podsložky s čísly případu. V ukázkovém případu se jedná o složku Pracovní. Takto nastavenou schránku uložíte.

Nyní už jen sledujete jak Evolio každých 5 minut samo kontroluje složky ve Vašem emailu a stahuje z nich novou poštu přímo do spisu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?