Nyní se dozvíte která práva máte k dispozici pro omezení nežádoucí činnosti ostatních uživatelů v Evoliu. Práva jsou v Nastavení rozdělena do souvisejících částí a jak vidíte níže umí toho hodně.


Image Placeholder

Zobrazit položky v menu

Zde se provádí správa částí Evolia v hlavním menu, které se nachází v levé části obrazovky. Jak provést změnu se dozvíte v jim věnovaném článku.


Image Placeholder

Nastavení práce s případy

Tyto práva umožňují provádět úpravy v advokátních ve všech typech případů dostupných v Evoliu. Jak práva fungují se dozvíte v článku Práva - Nastavení práce s případy.


Image Placeholder

Finance pohledávky

Tato kategorie upravuje práva v případech pro kartu Finance. Více o nich se dozvíte v článku Práva - Finance pohledávky.


Image Placeholder

Nastavení subjektu

Nemá-li uživatel mít možnost provádět změny u subjektů, věnujte se těmto právům.


Image Placeholder

Nastavení úkolu

Změny úkolů jsou také v moci našich práv.


Image Placeholder

Nastavení programu

Komunikaci také můžete uživatelům omezit právy.


Image Placeholder

Call centrum

Pokud používáte telefonní ústřednu můžete využít tato práva.


Image Placeholder

Výkaz práce

Poslední práva je týkají části Můj výkaz práce.


Image Placeholder

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?