Tyto práva umožňují provádět úpravy v advokátních ve všech typech případů dostupných v Evoliu.


Zobrazit záložku Vykazování - Podrobnosti o právu v rozšiřujícím článku.


Vytvořit nový - Toto právo umožňuje uživateli vytvářet nové případy přes horní lištu Evolia.


Vytvářet a měnit dokumenty případu - Toto právo umožňuje manipulovat s dokumenty v jednotlivých případech. Po odebrání práva nemůže uživatel: provádět hromadné úpravy, přidávat nebo odstraňovat dokumenty a složky, nahrávat revize a uzamykat dokumenty. Jediné co má povoleno, je stahování.


Image Placeholder

Vytvářet a měnit případ - Uživatel bez práva může pouze nahlížet do případů, jakékoliv změny má zakázané


Měnit stav případu - Uživatel nemůže měnit stav. Tag s označením stavu případu po odebrání práva, již nemá šipku s menu.


Povolit upravovat ukončený spis - Využití nalezne v případě že se chcete vyhnout změnám v již ukončených spisech (stav spisu je Ukončeno). Kurzor myši se při najetí na tlačítka změní a nereaguje na kliknutí.


Omezený přístup ke spisům - Toto zajímavé právo si také ukážeme důkladněji v článku Omezený přístup ke spisům


Vytvářet nebo editovat události (emaily, datové zprávy, atd.) - Po odebrání práva uživatel nebude moct pracovat s úkony, a komunikačními kanály (SMS, email, datové zprávy, IVRS a hovory).


Vyhledávání ve všech dokumentech - Jedná se o integraci Microsoft Azure Search do systému Evolia.


Upravovat štítky - Toto právo umožňuje uživateli měnit vlastnosti štítků a přidávat je nejen do případů, ale i k subjektu. Po odebrání práva nebude tlačítko +Štítky viditelné.


Zobrazit úkoly na kartě případu - V horní lište případu se mezi záložkami nezobrazí Úkoly. Uživatel tedy nevidí seznam veškerých úkolů, ale i přes odebrané právo vidí panel s nesplněnými úkoly v Přehledu a to z důvodu, že může mít úkol, který musí zpracovat a neměl by k němu přístup.Našli jste odpověď?