Na liště advokátního spisu se nezobrazí záložka Vykazování. Uživatel tedy nevidí informace o vykázané práci a dalších nákladech, nemůže je tak ani upravovat.


Po odebrání práva, Vykazování chybí ve vrchním pásu záložek. Není k ní možný přístup ani přes volitelné záložky. Pro to, aby právo bylo ještě efektivnější, zakažte uživateli přístup do Manažera vyúčtování a zobrazovaní výkazu práce kolegů.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?