Připravili jsme další stupeň automatizace Vaší práce. Evolio umí generovat údaje do formuláře pro přihlášku do insolvence a také ji odeslat. Přihlášky je možné vytvářet také hromadně přes aplikaci Evolio Power Reporting.

Pro podání přihlášky do insolvence musí být v pohledávce subjekt s aktivní insolvencí. Příslušenství v pohledávce se automaticky kapitalizuje k datu insolvence nalezeném v ISIR.

Nastavení šablony

Jako první je potřevba v Evoliu nastavit šablonu podle které se bude přihláška generovat.

Vygenerování v pohledávce

V přehledu financích pohledávky naleznete tlačítko Přihláška do Insolvence. Vyberete přednastavenou šablonu a vytvoříte ji.

Následně se v Aktivitách vytvoří úkon Návrh na přihlášku do Insolvence. V úkonu vidíte, že probíhá generování PDF dokumentu, to trvá i několik minut!

Po jeho vytvoření můžete vidět výslednou podobu přihlášky i s doplněnými údaji v oficiálním PDF formuláři.

Úprava údajů ve formuláři

Když chcete nějaké údaje v přihlášce upravit, stáhněte si z úkonu soubor epp.xml. V něm poveďte změnu. Z úkonu odstraňte PDF soubor epp.pdf a otevřete si stažený, originální formulář přihlášky, který není vyplněn. Do něj importujete údaje z upraveného XML souboru, který jste vygenerovali v Evoliu.

Tento soubor s importovanými daty nahrajte do původního úkonu v Evoliu, podepište certifikátem a následně odešlete.

Pro více informací kontaktujte naši technickou podporu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?